Биздин даректер

724200 Кыргыз республикасы

Талас шаары Ч. Айтматов көчөсү №192

Сурап-билүү телефондору жана электрондук дарек:

Директор: (03422) 54098 a_ajibaeva@mail.ru 

Окуу иштери б-ча директордун орун басары (03422) 54327   mjumabekov@mail.ru