Кесиптик орто билим берүү бөлүмү (колледж)

138Шамуратов Калыбек Тазырбекович

колледждин директору

 

 

Талас мамлекеттик университетинин башка бөлүмдөрү сыяктуу эле кесиптик орто билим берүү бөлүмүндө (КОБББ) дагы билим берүү сапатын жогорулатуу процессине көп көңүл бурулат. Ал үчүн окуу жайдын бул багыттагы ишмердүүлүгүн ар тараптан арттыруу максатында бир топ алгылыктуу иштер жүргүзүлдү. Алсак, биринчи кезекте, КОБББдагы даярдалып жаткан бардык адистиктер боюнча 2018-жылдын орто ченине чейин КР Билим берүү жана илим министрлигинин атайын комиссиясынан аттестациядан өтүп, окуу жайдын диплом берүүгө жарай турган статусун министрликтин коллегиясынан бекиттирип алдык. 139Экинчиден, окуу жайдын материалдык-техникалык базасын талапка ылайык чыңдоо аркылуу окутуучулар менен студенттерге тиешелүү шарттарды түзүп берүү боюнча иштер жүргүзүлдү. Атап айтканда, мурдагы эки компьютердик класска жаңы телевизорлорду орнотуу менен бирге, дагы кошумча үч мультимедиялык класс бир интерактивдүү доска, эки ноутбук, бир компьютер, эки проектор, бир экран, бир телевизор менен жабдылды. Азыркы учурда беш мультимедиялык класс иштеп жатат. Аларга автомобилдерди оңдоо жана техникалык тейлөө, электр техникасы жана физикасабактары боюнча виртуалдык лабораториялык жана практикалык иштер киргизилип, учурда сабактар өтүлүп жатат. Мындан башка дагы “Англис тили” кабинетине телевизор менен видеоплеер коюлуп, көрсөтмө сабактар өтүлүүдө.

140 141 142 143 144 145

“Автомобилдерди оңдоо жана техникалык тейлөө” адистиги боюнча азыркы мезгилде бир ВАЗ-2103 үлгүсүндөгү автоунаа сатылып алынып, анын тетиктеринен автомобиль кыймылдаткычы, шассиси, башкаруу механизмдери боюнча көргөзмө макет даярдалууда.

146 147

Германия Федеративдик Республикасынын кызматташтык уюмунун Борбордук Азиядагы билим берүү системасын реформалоо боюнча долбоорунун (GIZ)  алкагында 2014-2015-окуу жылынын башталышынан бери 441,5 миң сомго окуучуларды эмгекке үйрөтүү боюнча жыгач материалдарды иштетүүчү жабдуулар, тигүүчүлүккө үйрөтүү боюнча 8 машина, физика, химия, биология сабактары боюнча лабораториялык приборлор жана жабдуулар окуу жайга жардам иретинде берилди. Мындан башка 60,0 миң сомго 600 даана китептер менен усулдук колдонмолор келип түштү. Азыркы учурда эмгекке үйрөтүү боюнча жабдуулар толук бойдон орнотулуп ишке киргизилди. Тигүүчүлүк бөлмөсүн жабдуу жана физика, биология, химия сабактарынын прибор, жабдууларын сактоочу кабинет уюштурулууда.

148 149

Жалпысынын GIZ долбоору башталгандан бери (2009-жыл) компьютер, проектор жана жогоруда аталган жабдуулар менен китептерди кошкондо гранттык инвестициянын өлчөмү 630,1 миң сомду түздү.
150 151

“Электр менен камсыздоо” адистиги боюнча лабораториялык кабинетти жабдуу уюштурулуп жатат. Учурда 30 миң сомго приборлор менен жабдуулар алынып келип орнотулууда. Азыр аталган кабинетте 10 лабораториялык жана практикалык ишти өткөрсө болот.

КОБББнын билиотека фондун окуу адабияттары менен толуктоо улантылууда. Азыркы учурда бардыгы 952,7 миң сомдук 4500 даана китептер бар. Ошонун ичинен 3400 даанасы 2000-жылдан бери чыккан окуу китептери. 2014-2015-окуу жылынын башталышынан бери библиотека фондубуз 241,4 миң сомдук 1000 даана китепке толукталды. Кымбат жана өтө таңсык китептердин электрондук варианттары жасалууда. Учурда 30 китептин электрондук варианты ПДФ форматына түшүрүлүп, дисктерге көчүрүлгөн.

153Биздин окуу жайдын структурасында төрт адистештирилген предмет боюнча секция бар. Алар мурда үч кабинетти ээлеп келген. Башкача айтканда, коомдук-экономикалык секция менен табигый-педагогикалык секциясы бир  кабинетте жайгашкан эле. 2014-2015-окуу жылынан баштап атайын кабинет керектүү оргтехника жана мебелдер менен жабдылып, табигый-педагогикалык секцияга берилди.

 

 

                                               

 

                                                      Табигый-педагогикалык секция

Азыркы учурда секция төмөнкүдөй адистиктерди даярдайт:

Адистиги жана багыты Окуу мөөнөтү
1 Экономика жана бухгалтердик эсеп-кысап 1 жыл 10 ай

2 жыл 10 ай

2 Укук таануу 1 жыл 10 ай

2 жыл 10 ай

Секцияны Изабаева Индира Кенжебековна жетектейт. Жогорку адистиктерге 16 окутуучу билим берет, анын ичинен 3 окутуучу кош жумушчу. Алардын бирөөсү экономика илимдеринин кандидаты, доцент жана дагы бири философия илимдеринин кандидаты, доцент.

Секцияда жалпы 162 студент күндүзгү бөлүмдө, сыртан окуу бөлүмүндө 167 студент билим алышууда. Адистиктерге тиешелүү бухгалтердик учет боюнча лекциялык зал, укук таануу жана тарых кабинеттери бар.

 

                                                     Математика-техникалык секциясы

154

 

Бул секцияны Сатаева Лариса Асанкуловна жетектейт. Секцияда жалпы 139 студент күндүзгү окуу бөлүмдө билим алышууда. Азыркы учурда секция төмөнкүдөй адистиктерди даярдап чыгарат:

Адистиги жана багыты Окуу мөөнөтү
1 Электр менен жабдуу (тармактар боюнча) 1 жыл 10 ай

2 жыл 10 ай

2 Автомобиль унааларын техникалык тейлөө жана оңдоо 1 жыл 10 ай

2 жыл 10 ай

3 Маалыматтарды иштеп чыгуунун автоматташтырылган системалары жана башкаруу (тармактар боюнча) 1 жыл 10 ай

2 жыл 10 ай

 

Секцияга тиешелүү адистиктерге билим берүүдө 19 окутуучу, 2 системдик администратор жана 1 окуу мастери эмгектенет. Анын ичинде: 2 техника илимдердин кандидаты, 2 эл агартуунун отличниги жана 3 ага окутуучу эмгектенет. Булардын ичинен 12 окутуучу колледждин штаттык курамында турат.

Техникалык адистерге терең билим, практикалык тажрыйба берүүгө ылайыкташып уюшулган окуу, лабораториялык аудиторияларда сабактар жогорку денгээлде өтөт. Адистиктерге тиешелүү дүйнөлүк INTERNET, локалдык байланыштарына туташтырылган жана бардык программалар менен камсыздалган 2 компьютердик класс, 1 автомеханикалык лабораториялык класс, 1 жол кыймылынын коопсуздугу боюнча лекциялык аудитория, 2 мультимедиялык аудитория, 1 электроника жана электротехникалык лаборатория жана физика, математика кабинеттери бар.

 

                                                      Табигый-педагогикалык секция

155 

Ташматова

Жыпар Таалайбековна

секция башчысы

 

 

Секция төмөнкү адистиктерди даярдайт:

Адистиги жана багыты Окуу

мөөнөтү

1 Башталгыч класстарды окутуу 1 жыл 10 ай

2жыл 10 ай

2 Мектепке чейинки билим берүү 1 жыл 10 ай

2 жыл 10 ай

3 Китепкана таануу 1 жыл 10 ай

2 жыл 10 ай

 

Жогорку адистиктерге 25 окутуучу билим берет. Анын ичинен 1 философия илиминин кандидаты, 1 ага окутуучу, 4 окутуучу Талас мамлекеттик университетинен келип эмгектенишет, 19 окутуучу колледждин штаттык курамында.

Секцияда күндүзгү окуу бөлүмдө 145 студент, сырттан окуу бөлүмүндо 288 студент билим алышууда.

Адистиктерге тиешелүү 2 атайын окуу классы, 1 мультимедиялык аудитория, 1 химия жана биология лабараториялык класс, география, биология, химия кабинеттери бар.

 

                                                      Гуманитардык илимдер секциясы

 156

Аязбекова

Амангүл Дүйшөнбековна

секция башчысы

  

 

 

Секция төмөнкү адистикти даярдайт:

Адистиги жана багыты Окуу

мөөнөтү

1 Чет тили (англис тили) 3 жыл 10 ай

2 жыл 10 ай

ОКБББнын гуманитардык илимдер секциясы 2010-2011-окуу жылында негизделген. Секцияда окутуу-усулдук, уюштуруу-усулдук, илим–изилдөө жана тарбиялык иштер боюнча иш пландары түзүлүп, алардын негизинде иш жүргүзүлөт. Секцияда 12 окутуучу эмгектенет, анын ичинен 1 доцент, кош жумуш аткаруучу жана 2 илимий изденүүчү. Секция студенттерди кыргыз, орус жана чет тилдери менен тейлешет да, кыргыз тили жана кыргыз адабияты, орус тили жана орус адабияты, чет тили (англис тил жана немис тил) сабактары боюнча билим беришет.

Секциядагы окутуучулардын  негизги максатттары:

 1. Окуу-усулдук көрсөтмөлөрдү иштеп чыгуу жана аларды колдонуу.
 2. Окутуучулардын негизги илимий-теориялык жана методикалык деңгээлин көтөрүү.
 3. Студенттердин билимин модуль-рейтинг системада баалоо жана анын методдорун иштеп чыгуу.

Секцияда өз предметин жакшы билген мыкты окутуучулар эмгектенишет. Алардын ичинде  жазуучулар союзунун мүчөсү, билим берүүнүн мыктысы Касиет Бекназарова жана билим берүүнүн мыктысы Амангүл Аязбекова бар. Ошондой эле мыкты окутуучулардын катарын Майрамбек Байдөөлөтов, Бактыгүл Жоробекова, Аида Ибраимовалар да толуктайт. Мындан тышкары жаш окутуучулар Ибраимова Аида менен Казыбаева Нурзат Erasmus Mundus программасынын алкагында республикалык жана эл аралык деңгээлде Европанын университеттеринен өз билимдерин жогорулатышып, тажрыйба топтоп келишти. Секцияда окутуучулар тарабынан жалпы 40 жумушчу программа жана тест даярдалып, интерактивдүү усулдардын негизинде билим берилет. Секциянын окутуучулары Ж.Осмоналиева, К.Алымкулова жана Н.Аскаровалар университеттин жана колледждин алкагында ачык сабактарды өтүштү. Атап айтканда, окуу-методикалык иштердин негизинде 2013-жылдын 3-майында “Окутуучулардын илимий-теориялык жана методикалык деңгээлин көтөрүү” жана  2014-жылдын  17- июнунда “Билим – кенч, эмгек анын ачкычы” аттуу семинар окутуучулардын жалпы аракети менен жогрку деңгээлде өткөрүлдү.

158Ал эми илим-изилдөө боюнча окутуучулар М.Байдөөлөтов менен С.Тагайкулова илимий иштеринин темаларын бекитишип, азыр анын үстүндө иштешүүдө. Окутуучу Б.Жоробекованын Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин “Жарчы” журналына “Т.Сатылганов – көп кырдуу акын” аттуу темадагы макаласы, ТалМУнун илимий-тажрыйбалык конференциясынын жыйнагына “Кыргыз тилиндеги кош сөздөрдүн сөз түркүмдөрү боюнча бөлүнүшү” аттуу темада макаласы жарыяланды.

Секциянын окутуучулары тарбия иштери боюнча планга ылайык  группадагы студенттер менен иш алып барып, маданий иш-чараларга активдүү катышып келишет. Алсак, кыргыз тили жана адабияты сабагы боюнча окутуучулар Б.Жоробекова жана К.Алымкуловалардын “Тилим – менин дилим” аттуу колледждер аралык конкурста студенттер командасынын 2-орунга ээ болуусуна чоң салым кошушту. Ошондой эле окутуучу А.Аязбекова тарабынан “Мекеним менин – Кыргызстан” аттуу темада 1-курстардын студенттерине көргөзмөлүү фестиваль сабагы өткөрүлдү. Окутуучу Б.Жоробекованын жетекчилиги астында колледж ичинде “Тамчы” көркөм-адабий гезити ай сайын чыгарылып, кыргыз тил бурчу иш-чаралардын тематикасына карата өзгөртүлүп жасалгаланып турат.

Ошондой эле кайрымдуулук иштери да уюштурулуп турат. Мисалы, 2015-жылдын 1-декабрында майыптар күнүнө карата окутуучу А.Аязбекова тарабынан 1-курстун студенттери менен  кайрымдуулук акциясы уюштурулуп, анын негизинде “Нур бала” реабилитациялык борборунун тарбиялануучуларына  3060 сом өлчөмүндө буюмдар сатылып берилди.

159Жалпысынан айтканда,  гуманитардык илимдер секциясына тиешелүү  кабинеттер эстетикалык жактан талапка ылайык жабдылып, анда окутуучулардын жана секциянын иш папкалары ирети менен коюлган. Предметтер боюнча көргөзмө куралдар, таблицалар, буклеттер даярдалып, окутуучулар өз сабактарынын темаларына ылайык аларды колдонушат. Мындай иштердин негизинде гуманитардык илимдер секциясы 2013-жылдын “Мыкты секция” наамына татыктуу болгон. Бул жетишкендиктердин бардыгы секция жааматынын биргелешкен эмгеги менен жетишүүдө.

2014-2015 окуу жылында КОБББда методикалык борбор уюштурулуп, аны социология илимдеринин кандидаты, доцент Г.Ж.Турсалиева жетектеген. Азыркы учурда борборду педагогика илимдеринин кандидаты, доцент М.М.Шайланова жетектейт. Методикалык борбор аркылуу окутуучулардын окуу-методикалык иштеринин деңгээлин арттыруу үчүн бир топ иштер аткарылды. Алсак, окутуучулардын сабак берүүлөрүнө мониторинг жүргүзүлүп, сабак берүүнүн азыркы кездеги деңгээли такталды, ошонун негизинде окутуучулардын методикалык жактан калыптануусун мындан ары арттырууну камсыз кылуучу иш-чаралар белгиленип, азыркы учурда алар аткарылууда. Методикалык борборубуз GIZ программасы менен бирдикте окутуунун активдүү формалары, старттык экспериментке киришүү жана технология (эмгекке үйрөтүү) боюнча семинарларды уюштуруп, 2014-2015 жылдын башталышынан бери  жалпы 18 окутуучубуз тиешелүү сертификаттарды алышты. GIZ программасынын алкагында жакында эле Ош гуманитардык-педагогикалык институтунда болуп өткөн методикалык идеялар фестивалында физика сабагынын окутуучусу Сатаева Лариса мастер класс көргөзүп, аталган институттун атайын грамотасы менен сыйланды. Окутуучулардын педагогикалык ишмердүүлүгүн баалоо максатында  окуу семестринин аягында студенттерден анонимдүү анкеталык сурамжылоо өткөрүлүп, анын натыйжасы менен ишти жакшыртуу үчүн иш-чаралар белгиленип турат.

Тарбиялык иштер боюнча университеттин масштабында ар бир окуу жылы үчүн түзүлгөн планга жараша иш-чаралар аткарылып келүүдө. Алсак, ушул 2015-2016-окуу жылында эле төмөндөгүдөй иштер аткарылды:

 1. 31-августтагы Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 24 жылдыгына карата облустук масштабда өткөрүлгөн салтанаттык иш-чарага 60 студент шаардын борбордук аянтында театралаштырылган көрсөтүүгө катышты.
 2. Мамлекеттик тил майрамына карата “Элибиздин эртеңи –эне тилде” аттуу маданий иш-чара өттү. Анда орус тилдүү студенттер кыргыз ырларын көркөм окушту.
 3. 13-октябрда Талас шаарынын окуу жайлары арасында өткөрүлгөн күрөш боюнча мелдеште биздин студенттер биринчи байгелүү орунга ээ болушту.
 4. 13-октябрда Талас шаарынын окуу жайлары арасында өткөрүлгөн кол күрөш боюнча мелдеште биздин студенттер биринчи орунга ээ болушту.
 5. 21-октябрда “Мамлекеттик тилдин үч айлыгы” иш-чараларынын алкагында “Тилим – менин дилим” аттуу концерттик программада маданий кече өткөрүлдү.
 6. Билим берүү кызматкерлеринин күнүнө карата студенттер менен окутуучулар арасында кичи футбол оюну боюнча турнир өткөрүлдү. Ал турнирге төрт команда катышып, башкы мөөрөйдү биринчи курстун студенттери жеңип алышты.
 7. Кесиптик орто окуу жайларынын арасында ноябрь айында Бишкек шаарында өткөрүлгөн республикалык спартакиада колледждин студенттер командасы күрөш боюнча биринчи орунду, теннис жана волейбол боюнча төртүнчү орунду, шахмат боюнча бешинчи орунду камсыз кылышты. Мындай ийгиликке жетишүүдө дене тарбия мугалимдери Абдраимов Аскат менен Жанузаков Уландын эмгектери чоң.
 8. Университеттин студенттери арасындагы “Күзгү бал – 2015” кароо-сынагында колледждин студенттик командасы байгелүү 2-орунга ээ болду.
 9. Кыргыз элинин улуу жазуучусу Ч.Т.Айтматовдун туулган күнүнө карата педагогика адистигинин студенттерине окутуучу С.Сыдыгалиеванын жетекчилиги астында “Чынгыз Айтматов –кылым адамы” аттуу ачык тарбиялык саат өткөрүлдү.
 10. Улуу ырчы М.Өмүрканованын 100 жылдык мааракесине арналып колледждин китепкана башчысы Р.Ибраимованын жетекчилиги астында поэзия кечеси өткөрүлдү ж.б.

Албетте, өткөрүлгөн тарбиялык иш-чараларды санай берсек саны өтө көп, бирок бул иш-чаралар студенттердин руханий жактан калыптанып-өсүшүнө олуттуу таасир тийгизет.

168 169 167 165 166 164 163 162 161 160