ТалМУ жөнүндө

Талас мамлекеттик университетинин туусу

Талас мамлекеттик университетинин герби

Талас мамлекеттик университетинин гимни

          

Талас мамлекеттик университети (ТалМУ) Кыргыз Республикасынын Президентинин 25.07.2000-ж. №189 буйругунун жана КР Өкмөтүнүн 04.09.2000-ж. №546 токтомунун негизинде И.Арабаев атындагы КМПУнун, Ж.Баласагын атындагы КУУнун, КМКТАУнун (КГУСТА), К.И.Скрябин атындагы КУАУнун Таластагы филиалдарынын жана Талас айыл чарба техникумунун базасында уюшулган. ТалМУ юридикалык субъект катары юстиция органдарында 7.02.2000-ж. каттоодон өткөн.
статусу: Мамлекеттик жогорку окуу жайы
түзүүчүсү (учредитель): КРнын Билим берүү жана илим министрлиги
каржылануусу: Республикалык бюджеттин, контракттык негизде билим алган студенттердин төлөмдөрү, чарбалык ишмердиктен түшкөн кирешелер,
демөөрчүлүк жардамдар.
Учурда университеттин структурасына 3 факультет, аралыктан билим берүү технологиялар борбору (ЦДОТ) жана кесиптик орто билим берүү бөлүмү кирет.
2017-2018-окуу жылында университетте жалпы 125 окутуучу эмгектенүүдө. Алардын катарында:
-штаттагы илимдин докторлору – 3
-штаттагы илимдин кандидаттары – 37
Штаттагы окумуштуулук даражалуу окутуучулардын штаттагы окутуучулардын жалпы санына болгон пайыздык катышы 42% түзөт.

ТалМУ 10 бакалавр багыты боюнча: 580100 – “экономика”, 550100 – “табигый илимдик билим берүү”, 550400 – “социалдык-экономикалык билим берүү”, 530300 – “филологиялык билим берүү”, 550200 – “физика-математикалык билим берүү”, 550700 – “педагогика”, 640200 – “электроэнергетика жана электротехника”, 520800 – “жаратылышты колдонуу жана экология”, 710200 – “информациялык системалар жана технологиялар”, 670300 – ”транспорттук процесстердин технологиясы”, “айыл чарбасынын бакалавры” жогорку билим берүү программаларынын негизинде билим берүү ишмердигин жүргүзүүгө Билим берүү жана илим министрлигинин лицензиясына ээ. Европалык JEP -26179-2005 ТЕМПУС ТАСИС долбоорунун негизинде “айыл-чарбасынын бакалавры” программасы ачылган.

Талас мамлекеттик университети көптөгөн чет өлкөлүк окуу жайлары менен тыгыз кызматташып келет. Чет өлкөлүк окуу жайлары менен эки тараптык байланыштарды түзүп, илим, билим багытында өнөктөштүктү чыңдоо, алар менен байланышты күчөтүү үстүндө иш жүргүзөт. Университет билим берүү тармагында, илим изилдөө, методикалык, маалымат топтоо багытын өнүктүрүү максатында жакынкы жана алыскы чет мамлекеттердин окуу жайлары менен кызматташтыкты колдоп, өнүктүрүү үчүн (Германия, Финляндия, Польша, Россия, Литва, Турция, Казахстан, Бельгия, Румыния, Чехия ж.б) эл аралык программалардын алкагында иш жүргүзүп жатат.

Түзүлгөн келишимдер айыл чарба багытында адистерди даярдоо, окуу-методикалык жактан тажрыйба алмашуу максатында студенттерди жана мугалимдердин билимин өркүндөтүп, ошондой эле студенттердин практикаларын өткөрүү, ар кандай илимий конференцияларга катышуу жана илим изилдөө иштерин жүргүзүү үчүн шарт түзөт.

Төмөнкү окуу жайлары менен эки тараптуу келишим түзүлгөн:

1.Алтай мамлекеттик университети, Россия
2.КИИТ, Индия
3.Анадолу университети, Турция
4.Ататүрк университети, Турция
5.Яссы Университети, Румыния
6.Лас Пальмас университети, Испания
7.Кокчетау университети, Казахстан
8. Иван Франко атындагы Житомир мамлекеттик университети, Украина.

Эрасмус+, кредиттик мобилдүүлүк программаларынын алкагында студенттер жана окутуучулар, аспиранттар, илим изилдөөчүлөр келишимдердин негизинде чет өлкөгө билимин өркүндөтүп, практикадан өтүп, тажрыйба алмашып келүүгө мүмкүнчүлүктөрү бар. Азыркы кезде ТалМУда Лас Пальмас Гра Канария университети жана Румыниянын Александр Лоан университети менен кредиттик мобилдүүлүк боюнча долбоор иштеп жатат.

Акыркы 2 жыл ичинде ТалМУнун студенттик командасы универсиада оюндарында 1-лигада стол тенниси боюнча 1-орун, 2-лигада күрөш, шахмат жана тогуз коргоол боюнча 1,2-орундарды жеңишти. Мындан сырткары ТалМУда сентябрь айында жеңил атлетика боюнча спартакиада, волейбол жана кичи футбол оюндары боюнча мелдештер, даталуу күндөрдө шахмат, тогуз коргоол, волейбол, стол тенниси, бильярд, кол күрөш, аркан тартыш, ордо оюндары боюнча спорттук таймаштар өткөрүлүп турат. Жыл сайын Талас шаарында өткөрүлүүчү спартакиадада ТалМУнун аялдар курама командасы 10-жолу командалык эсепте 1-орунду жеңип алышып, абсолюттук чемпион болушту.

Республиканын жогорку окуу жайларынын арасында өткөрүлгөн студенттик “Ала-Тоо жазы – 2017” фестивалында ТалМУнун командасы байгелүү 2-орунду жеңип алышты. Ал эми “Ыйман, адеп жана маданият” жылынын алкагында уюштурулган облустук фестивалда ТалМУнун кесиптик орто билим берүү бөлүмүнүн “Кут” командасы 1-орунду жеңишти. Ошондой эле университеттин талантуу студенттери регионалдык жогорку окуу жайларынын арасында жыл сайын өтүүчү “Достук” фестивалына да татыктуу катышып келе жатат.

 

             Таласский государственный университет (ТалГУ) образован Указом Президента Кыргызской Республики № 189 от 25.07.2000 г. и Постановлением Правительства КР № 546 от 04.09.2000 «О создании Таласского государственного университета».

          ТалГУ имеет лицензии Министерства образования и науки КР на проведение образовательной деятельности по программам высшего образования по 17 специальностям, из них 11 специальностей по педагогическому направлению,   3 – по инженерному направлению, 3 – по экономике, 1 – по экологии. По направлению подготовки бакалавр –социально–экономическое образование (550400), филологическое образование(550300), экология и природопользование(520800), естественно–научное образование (550100), физико–математическое образование (550200), педагогика (550700), экономика (580100), электро–энергетика и электротехника (640200), эксплуатация транспортно–технологических машин комплексов (670200), информационные системы и технологии (710200). На основании приказа МОиНКР от 17.10.07г. № 592/1 «Об утверждении экспериментальной профессиональной образовательной программы и учебного плана по направлению «Бакалавр сельского хозяйства» открыта специальность «Бакалавр сельского хозяйства», имеются в наличии лицензии. В данное время в структуру университета входят 3 факультета и отделение среднего – профессионального образования.

         В университете работает 150 преподавателей. В том числе: штатных докторов наук – 1, штатных кандидатов наук – 38. Число штатных преподавателей, имеющих ученую степень, составляет 40 % от общего числа штатных преподавателей, обеспечивающих учебный процесс. Общий контингент студентов по всем специальностям составляет более 3000.   Университет осуществляет обучение студентов как по очной, так и по заочной формам с применением дистантной технологии обучения.  В университете работают учебно–методические и научно –методические секции. Материально–техническая база включает 7 учебных корпусов общей площадью 12185 м2. В университете имеется 12учебных лабораторий   и специализированных кабинетов для проведения лабораторных и практических занятий. Все лаборатории оборудованы.  В настоящий момент в университете для эффективности студента дистанционного обучения специально создана лаборатория дистанционных технологий обучения, лаборатория мультимедиа и «Интернет», компьютерный класс для студентов дистанционной формы обучения, электронные учебники, электронные силлабусы, лекции, практические задания, учебные методические указания, сеть с подключением ЛВС к корпоративной сети университета и выходом в «Интернет».

           В университете успешно функционируют: Ресурсные центры при кафедре английского языка, кафедре русского языка и литературы, кафедре кыргызского языка и литературы, кафедре педагогики и методики начального образования, кафедре математики, центр научных исследований, развития и инноваций. Здания и учебные помещения оснащены и соответствуют требованиям санитарного надзора и противопожарной безопасности. В университете действуют 4 библиотеки с читальными залами. Имеются электронные учебники. В 2013 году ТалГУ стал членом Международной Ассоциации пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий. Имеется доступ сети академических библиотек Кыргызстана, сайт   www. kyrlibnet. kg.

          На сегодняшний день ТалГУ тесно сотрудничает с такими международными организациями как: Фонд Сорос Кыргызстан, АКСЕЛС, АЙРЕКС, ДААД, ТЕМПУС, КОРПУС МИРА, ЛОГО, Посольства США, Германии, Франции, Шведские программы, Консульства Англии и т.д., связи с высшими учебными заведениями и научными учреждениями стран Европы и стран СНГ. Подписаны двусторонние договора о сотрудничестве в области образования и исследования.  В университете сформирован студенческий парламент, который объединяет представителей студентов всех специальностей и ведет работу во всех направлениях.