Математика, физика жана информатика кафедрасы

[spoiler title=»Кафедра жөнүндө» style=’blue’ collapse_link=’true’]

Кафедранын аталышыКафедра башчысыБайланыш телефонуЭлектрондук дареги
Математика,  физика жана информатикап.и.к, доцент Стамалиева Калымкан Асаналиевна0770 40-27-57skalymkan@mail.ru

Кафедранын кийинки жетекчиси:

2022-жылдын 17-февралынан  баштап математика, физика жана информатика кафедрасынын кафедра башчысы болуп п.и.к., доцент Стамалиева Калымкан Асаналиевна ийгиликтүү иштеп баштады. Кафедрада бакалавр багытынын 4 профили боюнча кадрларды даярдап, замандын талабына ылайык жогорку квалификациялуу адистерди чыгарууда. Бүгүнкү күндө кафедра материалдык-техникалык базаны чыңдоо, окутуунун сапатын жогорулатуунун жаңы технологияларын ишке киргизүү, окутуучулардын сапаттык курамын жогорулатуу, илимий-изилдөө иштеринин практикалык колдонулушуна жетишүү үчүн аракеттенип, учурдун талабына ылайык адистерди компетенттүүлүк мамиле менен даярдоо максатында үзүрлүү эмгектенүүдө.

Азыркы күндө кафедранын профессордук — окутуучулук курамында штатта: 12, алардын ичинен: 1 илимдин доктору, профессор, 3 илимдин кандидаты, доценттер, 1 доцент, 3 улук окутуучу, 3 окутуучу жана 1 методист  эмгектенишүүдө;

кош жумушчуда: 10, алардын ичинен:1 илимдин доктору, профессор, 4 илимдин кандидаты,  доценттер, 1 улук окутуучу, 4 окутуучу эмгектенишүүдө.

Матемтика, физика жана информатика кафедрасынын сапаттык көрсөткүчү:

жалпы: 48%;

штат боюнча: 45%.

Кафедранын студенттердин саны: 132

күндүзгү — 63/47; сырттан – 35, дистанттык -22, ал эми профиль боюнча:

математика профили  боюнча: 36

күндүзгү — 26/24; сырттан – 0, дистанттык -10;

информатика профили боюнча: 46, күндүзгү — 31/23; сырттан – 15;

колдонмо математика жана информатика профили боюнча: 38

күндүзгү — 6; сырттан – 20, дистанттык -12.

Саламаттык сактоодогу информатика жана биомедициналык инженерия: 12, күндүзгү – 12.

Кафедранын миссиясы – заманбап усулдарды жана технологияларды колдоно билген, кесипкөй компетенттүү жана атаандыштыкка жөндөмдүү математика, физика жана информатика мугалимдерин даярдоо.

Кафедранын максаты – компетенттүүлүк мамиле менен билим берүүдө сапаттын кепилдигин камсыздоо аркылуу математика, информатика, физика, колдонмо математика боюнча Кыргызстандын өнүгүүсүн камсыздоого аракеттенген, интеллектуалдык потенциалы жогору болгон илимий-педагогикалык кадрларды тарбиялоо жана даярдоо.

Кафедранын милдети – улуттук жана эл аралык деңгээлде атаандаштыкка туруштук берген татыктуу кадрларды даярдоочу устат болуу. Ар бир студентти окууга, жашоого, чыгармачыл болууга үйрөтүү.

Адистиктер

Адистиктин аталышыДаражасыОкуу формасыОкуу мөөнөтү
1550200 Физика-математикалык билим берүү   
2550200 Математикабакалавриаткүндүзгү, сырттан, дистанттык4 жыл, 5 жыл, 5 жыл
3550200 Информатикабакалавриаткүндүзгү, сырттан, дистанттык4 жыл, 5 жыл, 5 жыл
4550200 Физикабакалавриаткүндүзгү4 жыл
5510200 Колдонмо математика жана информатикабакалавриаткүндүзгү, сырттан, дистанттык4 жыл, 5 жыл, 5 жыл
6550100 Саламаттык сактоодогу информатика жана биомедициналык инженериябакалавриаткүндүзгүжыл

Математика, физика жана информатика кафедрасынын жамааты

2016-жылы математика, физика жана информатика адистиктери боюнча күндүзгү окуу бөлүмү боюнча лицензия алынган. 2016-жылы математика жана информатика адистиктери боюнча сырттан окуу бөлүмүнө лицензия алынып Мз-16 тайпасы ачылды.

2018-жылы математика, физика жана информатика кафедрасынын алдында “Колдонмо математика жана информатика” адистиги ачылып, ошол эле жылы КООБнын КАС адистигинин студенттери “Kолдонмо математика жана информатика” адистигинин 2-курсуна кабыл алынып ПМ-17 тайпасы ачылды. Ошондой эле 2019-жылы “Колдонмо математика жана информатика” адистигинин сырттан окуу бөлүмүнө лицензия алынып жана студенттер ПМз-17 тайпасына кабыл алынды.

2018-2019- окуу жылында ТалМУга Түштүк Кореянын “KOICA” долбоорунун негизинде ыктыярчы Ди Кей Мин бир жылдык мөөнөт менен математика, информатика жана физика кафедрасына бекитилген. Ыктыярчы ДиКей Мин ТалМУнун профессордук окутуучулар жамаатына жана студенттерине IT программаларын окутуу курсун өттү. Окутуучулар жана студенттер сынак тапшыруунун негизинде эл аралык деңгээлдеги сертификаттарга ээ болушту. Математика, информатика жана физика кафедрасынан төмөнкү окутуучулар сертификат алышты: Раева М.Т, Абдыраимов Э.А, Раева Ч.Т, Кыштообаева Ч.А, Дүйшеналиева У.Э.

 М-19 тайпасынын студенттери: Масалбекова, Заитканова, Социалиева, Нурбекова, Каныбек к. Айзада жана Эралиева.

ТалМУнун студенттик кеңешинин төрагасы М-16 тайпасынын студенти Токтобеков Мадияр окуудагы жана коомдук иштердеги жетишкендиктери үчүн “KOICA” долбоорунун стипендианты болду.

ТалМУда “Ыйык Ата Журт Талас” коомдук жаштар фонду тарабынан өткөрүлгөн “TalasQuiz” билим жарышы факультет аралык деңгээлде өткөрүлүп, мында М-1-16 группасынын студенттери Кадырбаева Уулкелсин жана Каныбек уулу Кайназар жана М-1-18 группасынын студенттери Орозбек уулу Ж, Искаков Жанарбек ийгиликтерди жаратып 3-орунду багындырышты.

Кафедранын окутуучулары жана студенттери спорттук ийримдерге активдүү катышып бир топ ийгиликтерди жаратууда. Атап өтсөк, доцент Стамалиева К.А университеттер аралык волейбол боюнча таймашка катышып мыкты оюн көрсөткөндүгү үчүн  дипломго ээ болду.

2018-2019-окуу жылында ТалМУда студенттер үчүн өтүлгөн илимий-практикалык конференцияда математика, информатика жана физика кафедрасынын ПМ-1-17 группасынын студенттери Медетбек уулу Нурбол жана Жолдошбек уулу Эрбол 1-орунду жана М-1-16 группасынын студенттери Каныбек уулу Кайназар, Токтобеков Мадияр 2-3-орунду багындырышты. Ошондой эле ушул эле группанын студенти Анашпек кызы Анаркан пленардык отурумга катышып грамотага ээ болду.

26.04.19. ТалМУда “Аймактарды өнүктүрүүнүн жана санариптештирүүнүн актуалдуу маселелери” аттуу 16-студенттик илимий тажрыйбалык конференция болуп өттү. Конференцияда АЯ-1-19 группасынын студенти  доклад окуп, 1-орунга, жетекчиси ага окутуучу Ч.А. Кыштообаева, М-1-18 группасынын студентти Искаков Жанарбек 2-орунга, жетекчиси ага окутуучу Ч.А. Кыштообаева  3-орунга ээ болушту.

25.03. 2020. ТТПФ нын математика, физика жана информатика кафедрасында окуу процесси интернет технологиясын колдонуу менен, онлайн сабактар AVN 85 окуу порталы, zoom жана WhatsApp, Классрум программалары аркылуу өтүлдү.

3-декабрь Эл аралык мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын күнүнө карата Талас мамлекеттик университетинин “Табият таануу жана педагогика” факультетинин математика, физика жана информатика кафедрасынын окутуучулары, студенттер менен биргеликте Талас районунун Кум-Арык айылындагы Талас атайын жалпы билим берүүчү көмөкчү жатак мектебине материалдык колдоо көрсөтүштү.

М-16 группасынын студенти Токтобеков Мадияр окууда жана маданий иш чараларда көрсөткөн ийгиликтери үчүн Президенттик стипендиага татыктуу болду.

18.03.21. ТалМУнун математика, физика жана информатика кафедрасында теориялык илимий семинар болуп өттү. Семинарга кафедранын окутуучулары жана студенттери катышышты.

17.04.21. ТалМУда “Азыркы коомдогу нравалык баалуулуктар жана билим берүү системасын өнүктүрүүнүн эффективдүү инструменттери” аттуу 18-студенттик илимий тажрыйбалык конференция болуп өттү. Конференцияда М-1-18 группасынын студенти Акылбекова Шайым “Теңдемелерди өзгөчө чыгаруу жолдору жана ыкмалары” аттуу темада доклад окуп, 1-орунга, жетекчиси доцент К.А. Стамалиева, М-1-19 группасынын студенттери Эралиева Миргүл, жетекчиси Стамалиева К.А., Нурбекова Адинай 2-орунга, жетекчиси доцент Раева М.Т., М-1-19 группасынын студенти Заитканова Ажар  3-орунга, жетекчиси ага окутуучу Ч.А. Кыштообаева ээ болушту.

10.11.2021. ТалМУда  Илим күнү белгиленди. Мында илимдеги ийгиликтүү жетишкендиктери үчүн математика, физика жана информатика кафедрасынын ага окутуучусу Ч.А. Кыштообаева ардак грамота жана ага окутуучу У.Э. Дүйшеналиева грамота менен сыйланышты.

29.12.2021. ТалМУнун жыл мыктыларын  аныктоонун жобосунун негизинде өткөрүлүүчү номинацияларында  математика, физика жана информатика кафедрасынын доценти М.Т. Раева мыкты доцент номинациясына жана ага окутуучу Ч.А. Кыштообаева мыкты аспирант-изденүүчү номинациясына татыктуу болушту.

1.12.21. ТалМУнун математика, физика жана информатика кафедрасынын ага окутуучусу С. Сагынбаева информатика адистигинин 2-курсунун студенттери Инф-19 менен “Компьютердин архитектурасы” деген темада республиканын деңгээлинде ачык сабак өттү. Ачык сабакка университеттин окуу жана илимий иштер боюнча проректору профессор С.С. Жумалиев, университеттин билим берүүнүн сапат бөлүмүнүн адиси  М.М. Шайланова жана мүчөлөрү, кафедранын окутуучулары катышышты.

Кафедранын окутуучулары  жана кафедра башчысы М.Т. Раева колдонмо математика группасынын 4-курсунун студенттери ПМ-17 менен пикир алмашууда.

17.12.21. ТалМУнун математика, физика жана информатика кафедрасынын ага окутуучусу У.Э. Дүйшеналиева математика адистигинин 2-курсунун студенттери менен “Каноникалык теңдемелери менен берилген экинчи тартиптеги ийри сызыктар жана беттер” деген темада университеттин деңгээлинде ачык сабак өттү. Ачык сабакка университеттин сапат бөлүмүнүн адиси  М.М. Шайланова жана мүчөлөрү, кафедранын окутуучулары катышышты.

23.12.21. Окутуунун жаңы парадигмалары жана компетенттүүлүк деген темада билим берүү стандартты жөнүндө семинарды профессор Ш.Ж. Курманкулов өттү. Семинар абдан кызыктуу болду.

ТалМУнун математика, физика жана информатика кафедрасы иш берүүчүлөр (стейкхолдерлер) менен жолугушуу өткөрүп ТалМУ менен мектептердин ортосундагы келишимдер, билим берүү программалары, адаптациялык, педагогикалык, мамлекеттик практикалардын өтүлүшү, кадр маселеси, билим берүүнүн күнгөйү жана тескейи, математика, информатика, колдонмо математика жана информатика адистиктиктеринин аккредитациядан өтүүгө даярдыгы, аккредитациянын талаптары туурасында маалыматты кафедра башчысы п.и.к., доцент М.Т. Раева берди. Жыйындын жүрүшүндө иш берүүчүлөргө, математика мугалимдерине сөз берилип өздөрүнүн ой — пикирлерин, сунуштарын билдиришти. иш берүүчүлөрдүн суроолоруна кафедра башчысы жана окутуучулар тарабынан жооптор берилип, маалымдалды. Жыйынтыгында иш берүүчүлөр, бүтүрүүчүлөр тарабынан анкеталар толтурулду.

ТалМУнун математика, физика жана информатика кафедрасы жана И. Арабаев атындагы КМУнун математика жана аны окутуунун технологиялары кафедрасы менен биргеликте конок лекциялар өтүлдү.

Кафедрада студенттердин жана окутуучулардын мобилдүүлүк  боюнча иштери ийгиликтүү ишке ашырылууда.

  1. Ош декларациясынын алкагында барган студенттердин тизмеси

Ички мобилдүүлүк 2016-2020 ж.ж.

ОшМУда билим алышкандар  
1Жаныбаева Салтанат Жеенбековна«550200-Математика»32017-2018 6-сем.
2Эрмек кызы Айканыш«550200-Математика»32017-2018 6-сем.
3Медетбек уулу Нурбол510200 Прикладная математика32019-2020 6-сем.
4Жолдошбек уулу Эрбол510200 Прикладная математика32019-2020 6-сем.
  •  Долбоордун алкагындагы стажировкалар:

МФИ кафедрасынын окутуучулары Батырбеков Д,   Раева Ч.

  •  КОЙКА Агенттиги өткөргөн курска катышкан окутуучулар
  • М-16 группасынын студенти Токтобеков Мадияр КОЙКА Агенттигинен  стипендияга татыктуу болду.

09.03.22. ТалМУнун математика, физика жана информатика кафедрасынын ага окутуучусу Ч.А. Кыштообаева информациялык системалар жана технологиялар адистигинин 1-курстун студенттери менен  “Аныкталбаган жана аныкталган интегралдар” деген темада университеттин деңгээлинде ачык сабак өттү. Ачык сабакка университеттин сапат бөлүмүнүн адиси  М.М. Шайланова жана мүчөлөрү, кафедра башчысы жана окутуучулары катышышты.

12.02.2022. 11-февраль жыл сайын “Аялдардын жана кыздардын илимдеги күнү”катары белгиленип келет. 12-февралда Талас шаарындагы Билимкана мектебинде “Республикабыздын аймактарында билим берүүнү өнүктүрүү үчүн илимдеги кыздар күнү” деген темада тренинг болуп өттү. Тренинге ТалМУнун математика, физика жана информатика кафедрасынын ага окутуучусу Ч.А. Кыштообаева катышып, илимдеги аялзатынын ордун белгилеп, окучууларды математикага кызыктуурунун жолдору туурасында айтып катышуучуларга дем берди.

10.03.22. Табият таануу жана педагогика факультетинин, математика, физика жана информатика кафедрасында 8 – март аялдардын эл аралык күнүнө карата М-20 жана Инф-20 адистиктеринин студенттери тарабынан даярдалган кече өттү.  Бул кечеге математика жана информатика кафедрасынын каф.башчысы С.К. Стамалиева, сапат бөлүмүнүн адиси М.М. Шайланова жана кафедранын окутуучулар жамааты катышышты.

Математика, физика жана информатика кафедрасынын студенттери коомдук, маданий жана илимий иш чараларда да өз активдүүлүктөрүн  көрсөтүүдө. Ошондой эле, Инф-21, М-20, Инф-20, М-19 группаларынын студенттери грамота, сертификаттарга ээ болушту.

Жыл сайын өтүлүүчү профориентациялык иштерде математика, физика жана информатика кафедрасынын окутуучулары активдүү иш алып барышууда.

Жыл сайын өтүлүүчү практикаларда математика, физика жана информатика кафедрасынын студенттери ийгиликтүү иш алып барышууда.

[/spoiler]

Общая характеристика образовательной программы высшего профессионального образования (бакалавриат)

092Ресурстук борбор кафедрада өткөн ар түрдүү иш-чараларда студенттерге жана окутуучуларга зор көмөк берет. Борбор жаңы технологиялар менен жабдылган. Борбордун базасында семинарлар, тегерек столдор, методикалык секциялардын отурумдары өткөрүлүп турат.

Математика, информатика адистигинде окуган студенттер илимий-изилдөө потенциалын жогорулатуу максатында өткөрүлгөн илимий конференцияларга, семинарларга активдүү катышышат.

090       

«Математика, информатика жана физика» кафедрасынын жетишкендиктери!

27-декабрь 2017-ж. Жылдын мыкты ага окутуучусу номинациясы!

27-декабрь 2017-жылында, ТалМУнун ректору Упенов А. Ш. жана проректор Жумалиев С. конкурстун жыйынтыгын чыгарышты. Конкурстун жыйынтыгы боюнча, жылдын мыкты ага окутуучусу номинациясына «Математика, информатика жана физика» кафедрасынын ага окутуучусу Кыштообаева Ч. А. ээ болду…

9-11- ноябрь 2017ж .Семинар – тренинг.

ТалМУда 9 – 11 – ноябрда 2017 – жылы « Интерактивдүү методдор, окутуунун формалары жана аны колдонуунун каражаттары» аттуу темада семинар тренинг өттү. Бул семинарга «Математика, информатика жана физика» кафедрасынын кафедра башчысы доц. Раева М .Т., ага окутуучулар Кыштообаева Ч, Дуйшеналиева У катышты. Семинар теориялык жана практикалык багытта болду…

23.11.2017 саат 15.00дө ТалМУда “Окутуунун мазмуну, максаты жана жыйынтыгы” аттуу темада семинар болду.

Семинарды ТалМУнун  окуу жана илимий иштер боюнча проректору Тургунбаев М.С өттү. Бул семинарга «Математика, информатика жана физика» кафедрасынын кафедра башчысы доц. Раева М .Т., доц, Стамалиева К.А, доц. Шайланова М. М, п.и.к. Раева Ч. Т, ага окутуучулар Акматалиев З, Абдраимов Э, Батырбеков Д, Кыштообаева Ч, Дуйшеналиева У ж.б. катышышты…

18-ноябрь күнү интерактивдүү доска жөнүндө Бакеев Эркин семинар өттү.
Семинарга «Математика, информатика жана физика» кафедрасынын окутуучулары: доц. М.Т. Раева, К.А. Стамалиева, М.М. Шайланова жана Ч.Т. Раева; ага окутуучулар: Д.А. Батырбеков З.Т. Акматалиев, У.Э. Дуйшеналиева жана Ч. Кыштообаева; окутуучулар: Э.А. Абдраимов, Д.А. Касымбекова
катышып интерактивдүү доска жөнүндө кеңири маалымат алышты.

1-декабрь “Бүткүл дүйнөлүк СПИДке каршы күрөшүү күнүнө” карата ТалМУнун Табият таануу жана педагогика факультетинде “Математика, информатика жана физика” кафедрасы чакан иш-чара өттү.   Бул иш-чарага Талас облустук СПИД центрден пом.эпидемия адиси Турдубаева Зульфия катышты. Өтүлгөн иш-чарада “Математика,информатика жана физика” кафедрасынын студенттери денсоолук жөнүндө ыр менен баштап, ар кандай кызыктуу маалымат камтылган докладтар сценка түрүндө коюлуп ,слайдтар көрсөтүлүп, иш-чаранын жыйынтыгында  “ Dance for life-ВИЧти жана СПИДти токтотуу ” дүйнөлүк проекттин бийи менен жыйынтыктады.

25.11.2017 саат 09.30дө ТалМУда “Окуу процессиндеги тестирлөөнү колдонуунун теориясы жана усулу” аттуу темада семинар болду. 

Семинарды Бишкектеги Коомдук технология борборунун эксперти, г. и. к  Тиленова Дамира эже өттү. Бул семинарга «Математика, информатика жана физика» кафедрасынан доц. Шайланова М. М, ага окутуучу Кыштообаева Ч ж.б. катышты…

2016 – 2017 жж кесипти жогорулатуу жана SEA методу боюнча өтүлгөн семинарлар.

Бул семинарларды «Математика, информатика жана физика» кафедрасынан  доц. Раева М. Т, доц. Шайланова М. М, ага окутуучу Акматалиев З студенттерге жана математика кесибинде иштеген мугалимдерге өтүшкөн…

«Орто мектептерде математиканы окутуу процессиндеги көйгөйлүү маселелер» аттуу темадагы семинар.

Бул семинарды «Математика, информатика жана физика» кафедрасынан доц. Стамалиева К. А эже студенттерге жана окутуучулар жамаатына  өттү. Семинар кызыктуу болду.

«Математика, информатика жана физика» кафедрасынан ага окутуучусу Батырбеков Д компьютердик класста сабак учурунда…

 

18 — октября 2017-ж  «Использование автоматизированной информационной системы «AVN» аттуу темада семинар болду.              

Семинарды «Математика, информатика жана физика» кафедрасынын ага окутуучусу Батырбеков Д.А. МФИ  жана ПНО кафедрасынын окутуучуларына өттү.

Сентябрь-октябрь 2017-ж «Оценка удовлетворительности потребителей» жана  «Проведение исследований, направленных на оценку качества образовательного процесса кафедры математика, физика, информатика» деген темаларда  окуу иштери боюнча проректор М.С. Тургунбаев, ага окутуучу  Д.А. Батырбеков   атайын методикалык көрсөтмөлөрду иштеп чыгышты. Ошондой эле деканат, УМС студенттерден жалпы анкета алышты.

Кафедра тарабынан студенттерден жана окутуучулар жамаатынан анкета алынды. ОРТга даярдоо графиги түзүлдү.

Кафедра математики, физики и информатики тесно сотрудничают с Таласским методическим центром образования. Ведущие сотрудники кафедры д.п.н., проф. Ш.Ж. Курманкулов, к.п.н.,доц. М.Т. Раева, к.п.н.,доц. М.М. Шайланова, старший преп. Д.А. Батырбеков систематически ведут курсы повышения  для учителей школ г. Талас и Таласской области.

Разработана программа наставничества и утвержден  на заседании кафедры МФИ (от 23.10.17 протокол №2). Составлен “Индивидуальный план наставничества”  и утвержден (от 23.10.17 протокол №2). В конце учебного года молодой  специалист сдает отчет.         Д.п.н., профессор Курманкулов Ш.Ж.- наставник, соискатели Акматалиев З.Т. и Абдырайымов Э.А. будут работать по научной работе.

Педагогикалык дебют-2018-8” дүйнөлүк

А. Мырсабеков атындагы Ош гуманитардык-педагогикалык институтунда ЖОЖдор аралык өткөрлүүчү «Педагогикалык дебют-2018-8» сынак фестивалына талас мамлекеттик университетинен 8 студент катышкан. Анын ичинен 2 студент математика адистигинен М-1-15 группасынан барды. Алар Тюлежанова Эльмира жана Мамышова Адина. Жогорудагы студенттер жакшы жетишкендиктери үчүн грамоталарга ээ болуп, белекке китептерди алышты.

Математика, физика жана информатика кафедрасынын курамы

1. Раева Майрамкул Тургунбековна
2. Стамалиева Калымкан Асаналиевна
3. Шайланова Майрамкан Мукановна
4. Раева Чынаркүл Тургунбековна
5. Абдырайымов Эркинбек Абдылдаевич
6. Батырбеков Догдурбек Атаярович
7. Акматалиев Замир Турусбекович
8. Кыштообаева Чолпон Асанкуловна
9. Дуйшеналиева Урумкан Эрмековна
10. Дуйшеева Гулина Жоломановна
11. Касымбекова Динара Аскарбековна
12. Мамырова  Чолпон  Абжалбековна
13. Боруева Сагын Шаршеновна

[spoiler title=»ООП Прикладдык математика жана информатика» style=’blue’ collapse_link=’true’]

[/spoiler]

[spoiler title=»Сурамжылоонун жыйынтыктары» style=’blue’ collapse_link=’true’]

[/spoiler]

Scroll to Top