Финансылык-экономикалык бөлүм

029Абдыкадыров Турарбек Шайлообекович 

  ТалМУнун башкы бухгалтери

Бухгалтерия бөлүмүнүн негизги милдети – чарбалык процесстер тууралуу жана мекеменин ишмердүүлүгүнүн жыйынтыктары боюнча маалымат чогултуу. Бул маалыматтар, биринчиден, эффективдүү башкаруу үчүн керек болсо, экинчиден, каржы, налог, социалдык  фонд,  статистика  органдарына маалымат берүү үчүн керек. Бухгалтердик эсептин жардамы менен чарбалык каражаттардын туура пайдаланылышына жана университеттин чыгымдары менен кирешелерине көзөмөл жүргүзүлөт.

Бухгалтерия өзүнүн ишмердүүлүгүн «Кыргыз Республикасынын бухгалтердик эсеп жана отчеттуулук  боюнча жобосуна» ылайык жүргүзүп келет.

Талас мамлекеттик университетинин бухгалтерия бөлүмүндө 5 адам эмгектенет. Алар: 1 башкы бухгалтер, 2 эсеп-кысап бухгалтери, 1 материалдык бухгалтер жана 1 кассир эмгектенет.  030