Биоинженерия кафедрасы

111Койчуманов Замирбек Турарбекович

кафедранын башчысы, биология илимдеринин кандидаты, доцент

Талас мамлекеттик университетинде 2001-жылы экология жана агрардык сектор кафедрасы уюштурулган. 2006-жылы “Кыргыз Республикасында айыл чарба бакалавры даражасын түзүүнү уюштуруу” (EBAK) долбоорунун негизинде «айыл чарба бакалавры» адистиги ачылгандыгына байланыштуу экология жана айыл чарба кафедрасы болуп кайрадан түзүлгөн.

Кафедранын алгачкы уюштуруучусу жана негиздөөчүсү Абылгазиев Жанкороз Абылгазиевич болгон. Анын кафедранын өсүп-өнүгүүсүнө, түптөлүшүнө кошкон салымы чоң.

2003-жылы кафедраны айыл чарба илимдеринин кандидаты, доцент Упенов Айбек Шерипбекович жетектеп, жаныдан түптөлүп келе жаткан экология адистигине сапаттуу билим берилүүсүнө жана жогорку окуу жайдын талаптарына жооп берүүсүнө көп көңүл бурган. Мандан тышкары, Германиянын “Чыгыш Европанын экологиялык тең салмактуулугу” (LOGO) аттуу программасы менен келишим түзүлүп, Талас мамлекеттик университетинен Германияга экологиялык практикага студенттер бара башташкан.

115         2004-жылы ушул эле кафедраны айыл чарба илимдеринин кандидаты, доцент Абдыкаирова Айнакан Ибрагимовна жетектеп, студенттерге кызыктуу лекцияларды окууга, илимий-методикалык көрсөтмөлөрдү иштеп чыгууга, окуу жана талаа практикаларын жогорку деңгээлде өткөрүүгө жетишкен.

2012-жылы экология жана айыл чарба кафедрасын Эрасмус Мундус программасынын алкагында 3 жыл Чехиянын Масарык университетинде аспирантурада окуп келген Койчуманов Замирбек Турарбекович жетектеп, кафедранын материалдык-техникалык базасынын түптөлүшүнө жана жаш кадрларды илимге багыттоого эмгегин жумшаган.

1122014-жылы кафедраны биология илимдеринин кандидаты, доцент Мырзабекова Укен Жаныбердиевна жетектеп, кафедрадагы окутуучулардын квалификациясын жогорулатууга, студенттерге өтүлүүчү лекциялардын, практикалык жана лабораториялык сабактардын сапатын жогорулатууга басым жасап, абитуриенттердин аталган адистиктерге тапшыруусуна байланыштуу профориентациялык иштерге көп көңүл бурган.

Азыркы учурда экология жана айыл чарба кафедрасын биология илимдеринин кандидаты, доцент Койчуманов Замирбек Турарбекович жетектейт. Бүгүнкү күндө кафедрада 511101 – экология жана жаратылышты пайдалануу багыты боюнча бакалаврлар жана айыл чарба бакалавры боюнча адистер даярдалат.
Кафедрада 10 окутуучу иштейт. Алардын ичинде: илимдин кандидаты, доценттери – 4, окутуучулар – 4, методист – 1, лаборант – 1.   Кафедрадагы илимий даражалуу, илимий наамдуу окутуучулардын сапаттык көрсөткүчү 40%ды түзөт. Алардын атын атап айтканда төмөнкүдөй:

  1. Койчуманов Замирбек Турарбекович – б.и.к., доцент, кафедра башчысы
  2. Упенов Айбек Шерипбекович – а.ч.и.к., доцент
  3. Мырзабекова Укен Джаныбердиевна – б. и. к, доцент
  4. Абдыкаирова Айнакан Ибрагимовна – а.ч.и.к., доцент
  5. Курманбаева Гульсада Ийгиликовна – окутуучу, лаборант
  6. Искакова Эльмира Жакшынбековна – методист, окутуучу
  7. Бообекова Гуля Акановна – окутуучу
  8. Ташманбетов Тилек Тынаевич – окутуучу
  9. Темиралиев Ажыбек Качкынбаевич – окутуучу
  10. Майтпасов Кожомкул Кенжекулович – окутуучу.

Экология жана айыл чарба кафедрасындагы экология жана айыл чарба адистиктерине 2 лаборатория, 3 окуу аудиториясы жана 1 лекциялык зал бөлүнгөн. Сөз болуп жаткан адистиктерге тиешелүү дисциплиналардын окуу- усулдук жактан жабдылышы 92%ды түзөт. Практикалык сабактар жана курстук иштерди аткаруу боюнча методикалык көргөзмөлөр иштелип чыккан. Адабияттар менен камсыз болуу 78% пайыздык өлчөмдү түзөт. Факультетте 30 орундуу окуу залы бар китепкана, спорт комплекстери, коомдук тамактануу пункту иштейт.

113Пландалган окуу жүктөмү, окуу планына жана окуу-методикалык комплекстерге ылайык ишке ашырылат. Кафедранын отурумдарында адистиги боюнча профессордук-окутуучулар курамынын индивидуалдык пландары, лекциялардын тексттери, окуу-усулдук иштелмелери каралат. Өткөрүлгөн ачык сабактардын протоколдору жазылып, атайын журналдарга катталат.

Кафедра «Талас өрөөнүнүн жаратылыш ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу» аттуу темада иш алып барат. Кафедранын илимий потенциалы илимий-изилдөө, методикалык иштерди алып баруу үчүн жеткиликтүү деңгээлде. Кафедрада 2 докторант, 1 изденүүчү тиешелүү темалары боюнча илим-изилдөө штерин жүргүзүшөт.

Экология жана айыл чарба кафедрасы эл аралык ЛОГО жана Дойла программалары менен кызматташып келет. Бул программанын алкагында студенттер Германиянын айыл чарбасы менен таанышып, экологиялык азык-түлүктү өндүрүү боюнча тажрыйба топтоп келишет. Мындан тышкары, Эрасмус Мундус жана ДААД программалары менен Европанын университеттеринен окуп келүүгө жана Германиянын университеттеринде жайкы мектепте тил үйрөнүп келүүгө мүмкүнчүлүктөрү болот. Ошондой эле, студенттерибиз Талас облусундагы курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарба мамлекеттик агенттигинин Талас аймактык башкармалыгында, Беш-Таш, Кара-Буура мамлекеттик жаратылыш парктарында, токой чарбаларында жана Айыл банкта келишимдин негизинде практикалардан өтүп турушат.

114 116