Month: January 2018

Казахская академия транспорта и коммуникаций им. М. Тынышпаева проводит XLII Международную научно-практическую конференцию

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!   18 апреля 2018 года Казахская академия транспорта и коммуникаций им. М. Тынышпаева проводит XLII Международную научно-практическую конференцию «Инновационные технологии на…

Эл аралык илимий-практикалык конференция

И. Арабаев атындагы Кыргыз Мамлекеттик университети 2018-жылдын 20-апрелинде педагогика илимдеринин доктору, профессор, Орусиянын Табигый илимдер академиясынын мүчө-корреспонденти, этнопедагог, И. Арабаев…