Абдырайымов Эркинбек Абдылдаевич

окутуучу

Тел.: 0772 16 93 23

 1. Билими
  Кыргыз улуттук университети   (1979)

     2. Диплом боюнча адистиги (базалык)
Математика

 1. Квалификациясы
  окутуучу
 2. Окулуучу дисциплиналары
  Элементардык математика, математикалык маселелерди чыгарууга такшалтуу

 

 1. Илимий ишмердиги

Жалпы басмага чыгарылган 7 илимий макала.

 1. Практикалык иш тажрыйбасы
  1979-жылдан баштап Талас шаардык билим берүү бөлүмүнүн, Талас шаардык жумушчу жаштар мектебинен алгачкы мугалимдик жолун баштаган.

1980-1982-жылдар арлыгында Советтик Армиянын катарында взводдун командири кызматын өтөгөн.

1982-1986-жылдары Талас шаардык билим берүү бөлүмүнүн нускоочусу болуп иштеген.

1987-1997-жылдар аралыгында Талас шаарындагы №1 орто мектебинде математика мугалими, окуу иштери боюнча директордун орун басары кызматтарын өтөгөн.

1997-жылдан баштап И. Арабаев атындагы кыргыз мамлекеттик педагогика университетинин Таластагы филиалында окуу бөлүмүнүн нускоочусу.

1999-2002-жылдары КМПИнин Таластагы филиалынын сырттан окуу бөлүмүнүн декандын орун басары кызматында эмгектенген.

2003-2008-жылдары Талас мамлекеттик университетинин Педагогика факультетинин  деканы

2008-жылдан ушул учурга чейин ТалМУда окутуучу болуп эмгектенип келет, учурда кесиптик кошуундун төрагасы.