Айтматовдук окуу

ТалМУнун профессордук-окутуучулар жамааты, студенттери “Айтматовдук окууну” Чыӊгыз Айтматовдун айкелинин алдында ѳткѳрүштү. Иш-чарада алгач жазуучунун айкелине гүлчамбарлар коюлуу менен эскерүү мүнѳтү болуп, андан кийин ТалМУнун ректору Айбек Упенов, коомдук ишмер Роза Айтматова, профессор Лайли Укубаева, коомдук ишмер Асан Ахматов, КР Өкмѳтүнүн Талас облусундагы ыйгарым укуктуу ѳкүлүнүн орун басары Канымет Осмонбеков, Талас шаарынын мэри Айдар Джузупбеков сѳз сүйлѳштү. Андан соӊ студенттер жазуучунун чыгармаларынан кѳркѳм окушуп, сахналык кѳрүнүштѳрдү аткарышып, обондуу ырларды ырдашты. Чынгыз Айтматовдун чыгармалары боюнча китеп кѳргѳзмѳсү уюштурулуп, атайын чыгарылган кѳрнѳктѳр, кереге газеталар кѳрсѳтүлдү.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*