Гуманитардык дисциплиналар

         Гуманитардык дисциплиналар секциясы.

Гуманитардык дисциплиалар секциясы  2009-окуу жылында гуманитардык илимдер секциясы деген ат менен уюшулган. 050303 “чет тили адистигинин күндүзгү окуу формасында 9 жана 11-класстын базасында кабыл алып, чет тили мугалими квалификациясына ээ болгон  жалпы 2012-окуу жылына чейин 56 студент бүтүрүүчүлөрдү даярдап келген. 2009-2013 окуу жылына чейин адистик чыгарылып, бирок Билим Берүү Министрликтин жарлыгы менен педагогикалык багыттагы адистиктердин орто кесипке ээ болуусуна бөгөт коюлуп, 2014-2018 – окуу жылына чейин чет тили адистиги кыскартылган. 

2016-2017 окуу жылына “китепкана таануу” адистиги ачылган. Ал эми 2018-2019-окуу жылына кайрадан чет тили адистиги ачылган.

Алгач 2009-2010- окуу жылында  секция башчысы болуп Турдалиева Венера  дайындалган. Кайра  2010-2012-окуу жыл аралыгында секция башчысы болуп Жоробекова Бактыгул Советбековна дайындалган. 2012-2020- окуу жыл аралыгынан тартып Аязбекова Амангүл Дүйшенбековна секция башчысынын милдетин аткарып келүүдө.

Секция башчысы:    А.Д.Аязбекова. Билим берүүнүн мыктысы

Билими: Жогорку. КЖПИ 1980-жылы аяктаган

Адистиги: Немис жана англис тили мугалими

Гуманитардык дисциплиналар секциясынын окутуучулары окуу процессинде төмөндөгү негизги максаттарды алдыга коюу менен иш алып барышат.

1.Окуу – усулдук көрсөтмөлөрдү иштеп чыгуу жана аларды колдонуу.

2.Окутуучулардын негизги илимий – теориялык жана методикалык деңгээлин көтөрүү.

3. Компетенттүү мамилелердин негизинде студенттердин билимин модулдук- рейтинг системада баалоо жана  анын методдорун иштеп чыгуу.

4. Республиканын жана Талас аймагынын туруктуу социалдык экономикалык жактан өнүгүүсү үчүн компетенттүү жана атаандаштыкка жөндөмдүү адистерди даярдоо болуп саналат.

Секцияда окутуу – усулдук, уюштуруу – усулдук, илим – изилдөө жана тарбиялык иштер боюнча иш пландары түзүлүп, алардын негизинде иш жүргүзүлөт.

                             Секциянын жамааты

Секциянын түптөлүшүнө  Жазуучулар союзунун мүчөсү Бекназарова Касиет  Бекназаровна, Билим берүүнүн мыктысы Аязбекова Амангүл Дүйшенбековна, Байдөөлөтов Майрамбек Караевич, Поминова Галина Леонидовна, Майчинова Айна, магистр Жоробекова Бактыгул Советбековна, Усупжанова Асель, Осмоналиева Жаркын Бейшенбековна,Турдалиева Венера, Ибраимова Аида Молдозаковнанын салымдары чоң. Ошондой эле секциянын андан нары өсүшүнө  Ж.Е.Жамансартова, Н.С.Казыбаева,  К.Шапакова ж.б.  өз учурунда секцияга тиешелүү иш кагаздарын, окуу жана тарбиялык иштеринде алгылыктуу иштерди жасап келишкен деп белгилеп кете алабыз.

2019-2020- окуу жылына карата секцияда 13 окутуучу эмгектенет. Алар окуу жайдын өнүгүшүнө бүт аракетин жумшап, кесиптик окуу жайдын талаптарына жооп берүүсүнө көңүл буруу менен студенттерге илимий негизге таянып, кызыктуу лекцияларды окууга жана  практикалык сабактарды интерактивдүү методдор менен жеткиликтүү кылып  окутууга аракеттенишет. Секциянын окутуучулары жыл башында түзүлгөн графиктин негизинде университеттин жана колледждин алкагында ачык сабактарды өтүшөт

                                           Ачык сабакты талкулоо учурунда

А.Д.Аязбекова. Немис тили сабагынын  учурунда

Англис тили предметинин окутуучусу А.Рыскулбекова “Saint Patriks day” күнүнө  арналган майрамга карата КА-1-18 группасына ачык сабак өттү.

М. Назаралиева. Адабият сабагынан бир учур.

 Окутуучу А.Б. Дооронованын кыргыз тили жана адабияты сабагы учурунда

 КА-1-19 группасынын студенттери орус тили сабагында.

                         Окутуучу М.К. Байдөөлөтов

А. Ш.Омурбаеванын  КР-1-17 группасына орус тили сабагын өтүү учурунан бир көрүнүш.

Адабият сабагы. Окутуучу К. Алымкулованын жазуучу Жусуп Турусбековдун өмүрү жана чыгармачылыгына арналган ачык сабагы.

Окутуучу Н.К. Аскарова жогорку билимдүү ТМУну 2009-жылы аяктаган.  КЭБ-1-18 группасына орус тили сабагы боюнча ачык сабак өтүүдө.

Англис тили окутуучусу Н.Б. Орозумбетова чет тил адистигинине түзүлгөн усулдук- көрсөтмөлөрдү  талкулоо учурунда.

                               Секциянын окуу иштери боюнча иштери:

Гуманитардык дисциплиналар секциясы окуу планына ылайык чет тили  адистигин даярдайт. Окутуучулар тарабынан типтүү программалардын негизинде окуу-усулдук комплекстер, жумушчу программалар иштелип чыккан. Студенттерге кыргыз, орус жана чет тилдери менен кыргыз тили жана кыргыз адабияты, орус тили жана орус адабияты, чет тили (англис тили) сабактары боюнча билим беришет.

        Секцияда окутуучулар тарабынан күндүзгү окуу бөлүмү үчүн жана  сырттан окуу бөлүмү үчүн  ОМКлар, тесттер, экзамендик билеттер даярдалып,  интерактивдүү усулдардын негизинде билим беришет.

 Ошондой эле билимдерин жогорулатуу максатында квалификацияларын жогорулатып, сертификаттарга ээ болуп  турушат.

Окутуучу Н.Казыбаева англис тили сабагынын учурунда.  Erasmus Mundus программасынын алкагында республикалык жана эл аралык деңгээлде Европанын университеттеринен  өз билимин жогорулатып келген.

“Кел окуйбуз” долбоорунун негизиндеги семинар-тренинг. Бишкек-2018

IT технологиялар курсуна 2019-2020-окуу жылынын экинчи жарымында  секциянын окутуучулары катышышып келишти .

 11.04.20-13.04.20 аралыгында “Креатив-Таалим” Билим берүү комплекси уюштурган “Маалыматтык-компьютердик технологиялар” программанын негизинде “Интернет онлайн технологияларын окутуу процессинде колдонуу” деген темада курска Б.Жоробекова онлайн түрдө катышты.

15.11.20. Онлайн университети уюштурган курстун катышуучулары: ГД секциясынын окутуучулары: Б.Жоробекова, Н.Казыбаева

ГД секциясынын КА-1-19 группасынын куратору Н.Орозумбетова 2020-жылдын “Мыкты куратору” деп табылды.

2018-2019-жылда катышуу-жетишуу жана коомдук иштерге активдуу катышкандыгы үчүн КА-1-18 “Мыкты тайпа” конкурсунда 1-орунга татыктуу болду.

2020-окуу жылында ГД секциясынын окутуучулары онлайн форматта сабактарын өтүшүп, предметтер боюнча презентацияларды жасап  zoom, whatsapp ж.б. приложения, платформалары,  google  сервистеринин жардамы менен сабак өтүп жатышты.

Секциянын окуу-усулдук иштери:

Секциянын окутуучулары тарабынан окуу – усулдук иштердин негизинде  окутуучулардын илимий – теориялык жана методикалык деңгээлин көтөрүү максатында  2017 – жылдын 17 – июнунда “Билим –  кенч, эмгек анын ачкычы” деген темада тренинг- семинарын  өткөрүштү. 2018-жылдын 19- апрелде “Окуу көндүмдөрүн үйрөнүүнүн негиздери” аттуу темадагы окутуучулар үчүн тренинг- семинарын  секциянын окутуучулары: С.Тагайкулова, Н.Казыбаева, Б.Жоробекова жогорку деңгээлде өткөрүштү.

Секциянын окутуучуларынын эмгектери бааланып, Ардак грамотага ээ болушу баарыбызды кубандырат.

2019-жылдын мугалимдер күнүнө карата окуу жана тарбиялык иштеринде ийгиликтүү көрсөткүчтөрү үчүн  А.Аязбекова, А.Омурбаева Талас шаарынын губернаторунун грамотасына ээ болушту. Ал эми  Н. Аскарова Талас шаардык мэриясынын Ардак грамотасы менен сыйланды

Секциянын окутуучусу Б.С.Жоробекова 2012-жылдын жыйынтыгы менен “Мыкты окутуучу” деп аныкталган. Ал эми  2018-2019-окуу жылынын Талас мамлекеттик университенин профессордук-окутуучулар жамаатынын рейтингин аныктоодо илимий жана эл аралык байланыштар иштери боюнча жогорку көрсөткүчү үчүн Ардак грамота менен сыйланды. Ошондой эле 2019-окуу жылында Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын Ардак грамотасы менен сыйланды.

 Секциянын илимий-изилдөө иштери:  

Секцияда илимий-изилдөө иштери боюнча илимий изилдөөчүлөрдүн да катары толукталууда. Ага А.Аязбекова, Б.Жоробековалардын  илимий макалалары  жарык көрүлдү. Ошондой эле А.Аязбекова,  Б.Жоробекова, Н.Орозумбетованын усулдук- колдонмолору жарык көрүүнүн алдында турат/

п.п.  Иштин аталышыОкуу куралы Усулдук курал Монография    Чыккан жылы  Көлөмү (б.т)  Авторлош  
                                  А.Д.Аязбекова
1.Ч. Айтматовдун  “Кылым карытар бир күн” романындагы маңкуртчулук  темасынын интепретацияланышыВестник вуз Кыргызстана № 10 2018- жыл  
2.Адеп-ахлактын коомдогу ордуИзвестие вузов Кыргызстана № 5 2019  
                                Б.С. Жоробекова
1.Кыргыз тилиндеги кош сөздөрдүн сөз түркүмдөрү боюнча бөлүнүшүТалМУнун илимий – тажрыйбалык конференциясынын жыйнагы . 2014-жыл  
2.Т. Сатылганов – көп кырдуу акын Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин “Жарчысы” журналы. Атайын чыгарылыш 2015-жылы  
3.Ч. Айтматов жана адамзат темасыВестник вуз Кыргызстана № 10 2018-жыл  
4.Кыргыз тилиндеги кош сөздөрдүн түзүлүү өзгөчөлүктөрүИзвестие вузов Кыргызстана № 5 2019  

Алардын илимий макалалары Бишкектеги ЖОЖдорунун, ошондой эле ТалМУнун илимий эмгектеринин жыйнактарында чыгып келүүдө.

Секциянын отуруму.

Гуманитардык дисциплиналар секциясынын материалдык-техникалык жабдылышы

     Гуманитардык  дисциплиналар секциясына 3 предметтик жана 1 усулдук кабинети тиешелүү. Предметтик кабинеттерге: кыргыз тили жана кыргыз адабияты, орус тили жана орус адабияты, англис тили кабинеттери. Алар  эстеткалык жактан талапка ылайык жабдылып, предметине жараша стенддер илинген. Ал эми англис тили кабинетинде сабактарда колдонуу максатында телевизор жана  DVD техникалык  каражаттары бар. Аудиторияларда   студенттер үчүн парталар, окутуучу үчүн отургучтар, доска илинип  коюлган. 

Ал эми окутуучулар үчүн уюшулган усулду кабинети да эстетикалык жактан талапка ылайык жабдылып, иш кагаздарына керектүү материалдар,папкалар, портфолиолор, буклеттер жана интернет түйүнү менен туташтырылган  2 комьпютер принтери менен жайгаштырылган.

Кесиптик билим берүү окуу жайынын окутуучулары жана студенттери үчүн   китепкананын фонду зарыл жана кошумча адабияттар менен толукталууда. Андан гуманитардык дисциплиналар секциясынын окутуучулары  жана чет тили адистигинин студенттери пайдаланышып келишүүдө. Мындан тышкары студенттер  окуу жайдын локалдуу интернет түйүнүнө кошулган 3 компьютердик класстардан да керектүү материалдарын ала алышат.

Гуманитардык дисциплиналар секциясынын башка окуу мекемелери менен байланышы

Гуманитардык дисциплиналар секциясы  илимий жана окуу иштери боюнча  Талас шаарынын № 4, № 5, № 6 мектептери жана  Бакай-Ата, Кара-Буура, Манас райондорунун мектептери менен тыгыз байланышта. Бул мектептер менен студенттердин педагогикалык практикасын өтөөсү боюнча келишимдин негизинде иш жүргүзүшөт.