Дистанттык-онлайн сабактардын өтүлүшүнөн көрүнүштөр

Дистанттык-онлайн сабактардын өтүлүшүнөн көрүнүштөр. Студенттер кайтарым байланышка чыгууда активдүүлүгүн көрсөтүшүүдө.30.04.20.ТалМУ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*