Докторлук даражаӊыз кут болсун

Талас мамлекеттик университетинин доценти Жусупова Кулмайрам Алтымышбаевнага химия илимдери боюнча «Монокарбон, күкүрт кармаган аминокислоталарынын эфирлерин синтездөө жана алардын касиеттери (Синтез и свойства эфиров монокарбоновых, серосодержащих аминокислот)» аттуу темада докторлук диссертациясын ийгиликтүү коргоп Кыргыз Республикасынын Жогорку аттестациялык комиссиясынын чечиминин негизинде химия илимдеринин ДОКТОРУ окумуштуулук даражасы берилүүсү менен чын жүрөктөн куттуктайбыз!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*