илимий конференция

Адеп, ыйман жана маданият жылына карата Талас мамлекеттик университетинин профессордук-окутуучулар жамаатынын
“Адеп-ыймандык жана маданий баалуулуктар- коомдун руханий жана интеллектуалдык өнүгүүсүнүн негизи” аттуу эл аралык илимий-тажрыйбалык конференциясы болуп өттү.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*