Ч.Айтматов: угуттуу сѳз, улуу ойлор, убакыт

Талас мамлекеттик университетинде кыргыз элинин улуу жазуучусу Чыӊгыз Айтматовдун 90 жылдык мааракесине арналган “Ч.Айтматов: угуттуу сѳз, улуу ойлор, убакыт” аттуу эл аралык илимий-практикалык конференция болуп ѳттү. Конференциянын пленардык бѳлүгүндѳ ТалМУнун ректору Айбек Упенов, КР Өкмѳтүнүн Талас облусундагы ыйгарым укуктуу ѳкүлү Марат Мураталиев, коомдук ишмер, окумуштуу Роза Айтматова залкар жазуучу тууралуу сѳз сүйлѳшүп, профессор Лайли Укубаева, коомдук ишмер Асан Ахматов, доцент Кундуз Жунусалиевалар илимий баяндама жасашты. Конференциянын секциялык бѳлүгүндѳ кыркка жакын илимий макалалар талкууланып, жазуучунун улуулугу, чыгармачылык философиясы, таланты, чыгармаларынын бүгүнкү күндѳгү мааниси, коомдук ролу, орду ж.б. сыяктуу маселелери изилдѳѳгѳ алынды.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*