Колледждин тарыхы.

Кесиптик орто билим берүү бөлүмү

Талас мамлекеттик университетинин алдындагы Кесиптик орто билим берүү бөлүмү Кыргыз Республикасынын Билим жана илим министрлиги тарабынан берилген лицензиялардын негизинде  28.07.2009-жылдын № 62/6 ТалМУнун ректорунун буйругу менен  уюшулган.

Талас мамлекеттик университетинин алдындагы Кесиптик орто билим берүү бөлүмү лицензиялык талапка жана окуу процессинин жүрүшүнүн шарттарына жооп берген профессионалдык адистерди даярдоодо билим берүү иш -аракеттерин жүргүзө алган окуу жайдын катарына кире алды. 

Кесиптик орто билим берүү бөлүмү 2009-2010-окуу жылына карата  төмөнкү адистиктер боюнча лицензия берилип, билим берүү иш- аракеттери  жүргүзүлгөн:

 • 0303 “Чет тили”;
 • 1004 “Электр менен камсыздоо”;
 • 0601 “Экономика жана бугалтердик эсеп”;
 • 2202 “Маалыматтарды иштеп чыгуу жана башкаруунун автоматташтырылган системалары”;

Ал эми 2010-2011-окуу жылына карата үч адистик боюнча лицензия алууга жетишкен. Аларга:

 • 0313 “Мектепке чейинки билим берүү”;
 • 1705 “Автоунааны техникалык тейлөө жана оңдоо”;
 • 0201 “Укук таануу”;

2011-окуу жылында 0312 “Башталгыч класстарга билим берүү” адистиги ачылган.

2012-окуу жылы “Китепкана таануу” адистиги, ал эми

2015- жылдан баштап “Дене тарбия“, “Технология”, “Социалдык педагогика” адистиктери даярдала баштайт.

2018-2019-окуу жылынан баштап 230018 «Компьютердик системалар жана комплекстер», 130403 “Ачык тоо-кен иштери”, 0303 “Чет тили” адистиктери ачылган.

Кесиптик орто билим берүү бөлүмү азыркы учурда төмөндөгүдөй структуралык бөлүмдөн турат:

Талас мамлекеттик универсиетинин алдындагы Кесиптик орто билим берүү бөлүмүнүн  директору:

педагогика илимдеринин доктору А.Ж.Ажибаева

Директордун окуу иштери боюнча орун басары:

М.С. Джумабеков

Директордун тарбия иштери боюнча орун басары:

А. Н. Алымбеков

Күндүзгү окуу бөлүмүнүн методисти:

А. Байкеева

Сырттан окуу бөлүмүнүн методисти:

А. Тагаева

Китепканачы:

Р. Ибраимова

Секциялар:

 • Гуманитардык дисциплиналар секциясы
 • Математика-техникалык дисциплиналар секциясы
 • Табигый илимдер секциясы
 • Укук таануу жана коомдук илимдер секциясы
 • Педагогика секциясы
 • Экономика жана бухгалтердик эсеп секциясы

Окуу жайдын административдик түзүмү  окуу жана тарбиялык иштеринин жүргүзүлүшүн көзөмөлдөп, окуу процессинин үзгүлтүксүз аткарылышына, Республикадагы орто кесиптик билим берүү системасынын модернизацияланышындагы жаңы форматтагы адистердин даярдалышына бардык шарттарды түзүү менен Билим берүүнүн стандартынын негизинде иш алып барышат.

  2018-2019-окуу жылында 050721 “Дене тарбия”адистиги,140212 «Электр менен жабдуу (тармактар боюнча)», 190604 «Автомобиль унааларын техникалык тейлөө жана оңдоо» жана 220206 «Маалыматтарды иштеп чыгуунун автоматташтырылган системалары жана башкаруу (тармактар боюнча)», 050709 «Башталгыч  класстарды окутуу » адистиги,080110 “Экономика жана бугалтердик эсеп”, 030505 “Укук таануу”  Билим берүү программаларын жана уюмдарын аккредитациялоо агенттиги тарабынан аккредитациядан ийгиликтүү өтүп, сертификат алынды.

Кесиптик орто билим берүү бөлүмүндө окуу планы түзүлүп, анын  негизинде модулдук-рейтинг системасы менен студенттерге азыркы коомдун кесипкөй, компетенттүү жана атаандаштыкка жөндөмдүү адистерин даярдап, негизги максат катары окуу процессин, илимди жана окутуунун инновациялык ыкмаларын эффективдүү интеграциялоонун негизинде коомдун заманбап талаптарына жооп берген адистерди калыптандыруу. Муну менен Кыргызстандын социалдык-экономикалык өнүгүүсүндө интеллектуалдык борборлордун бирине айланууну келечектеги максат катары коюп, алдыңкы көрсөткүчтөргө умтуулунун үстүндө келе жатат.

Кесиптик орто билим берүү бөлүмү алгач төмөндөгүдөй структуралык бөлүмдөн турган:

 Директор -Шамуратов Калыбек Тазырбекович.

 Окуу иштери боюнча директордун орун басары- Мырзабекова Укен Джаныбердиевна.

Башкы куратор- Усупжанова Асель.

2011-окуу жылы Усупжанова Аселдин ордуна Осмоналиева Жаркын Бейшенбековна башкы куратор болуп, ал эми 2014-жылы директордун тарбия иштери боюнча орун басары болуп дайындалган.

 2012-окуу жылында окуу иштери боюнча директордун орун басарлыгына Джумабеков Мидин Сагынбекович дайындалды.

Колледждин административдик түзүмүн төмөнкү кызматкерлер түзгөн:

Бугалтер – Н. Жаныбекова.

Кассир-  Г.Эшпаева.

Китепканачы- Р. Ибраимова, Жайылган кызы Мээрим.

Методисттер- А. Тагаева, В. Добулбекова.

Чарба жумушчусу- Т. Казымбеков.

Колледждеги окуу жана тарбия иштерин ишке ашыруу үчүн төмөндөгү секциялар иш алып барышкан:

 • Физика- математикалык дисциплиналар секциясы.
 • Гуманитардык илимдер секциясы.
 • Табигый илимдер секциясы.
 • Коомдук илимдер секциясы.