КУТТУКТАЙБЫЗ!

КУТТУКТАЙБЫЗ!

Талас мамлекеттик университетинин доценти Жусупова Кулмайрам Алтымышбаевнаны химия илимдери боюнча «Монокарбон, күкүрт кармаган аминокислоталарынын эфирлерин синтездөө жана алардын касиеттери (Синтез и свойства эфиров монокарбоновых, серосодержащих аминокислот» аттуу темада докторлук диссертациясын ийгиликтүү коргошу менен чын жүрөктөн университеттин жалпы профессордук-окутуучулар жамаатынын атынан куттуктайбыз!

Кулмайрам Алтымышбаевна химия илими үчүн чоң ачылыш жаратып, биринчи жолу монокарбон, күкүрттүү аминокислоталардын эфирлерин синтездеп, анын физика-биологиялык-химиялык касиеттерин аныктап берди. Изилдөөдөн алынган жаңы эфирлерди медицинада жана ветеринарияда колдонууга жол ачылды. Андыктан ТалМУнун профессордук-окутуучулар жамааты Кулмайрам Алтымышбаевнанын илимдеги бул жетишкендигин сыймыктануу менен жогору баалап, эжеге чың ден соолук жана мындан аркы илимий-усулдук иштерине зор ийгиликтерди каалайт.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*