КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРЩЩ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ

К. ТЫНЫСТАНОВ АТЫНДАГЫ ЫСЫК-КӨЛ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ

МААЛЫМАТ КАТ

УРМАТТУУ  КЕСИПТЕШТЕР!

2021-жылдын 10-сентябрында  кыргыз тил илиминин негиздёёчщсщ, акын, драматург, агартуучу, коомдук ишмер, кыргыздын тунгуч профессору К.Тыныстановдун  120-жылдыгына арналган  «К.ТЫНЫСТАНОВ – АГАРТУУЧУ, ЛИНГВИСТ  ЖАНА МАМЛЕКЕТТИК САЯСИЙ ИШМЕР» аталышындагы Эл аралык илимий-практикалык конференцияга чакырабыз.

Конференциянын илимий  багыттары:

1. Педагогика жана филология илимдери

2. Техникалык, физика-математикалык илимдер

3. Табигый илимдер жана гуманитардык илимдер

4. Социалдык-экономикалык , экология жана айыл чарба илимдери

Илимий макалаларды жазууга коюлуучу  талаптар:

  1. Жарыяланып жаткан макалаларда УДК, автор жөнүндө маалымат, иштеген жери жана электрондук дареги көрсөтүлөт;
  2. Жарыяланып жаткан ар бир илимий макалада библиографиялык тизменин болушу жана макаланын жабдылышы негизге алынган APA style (American Psychological Association) же ГОСТтун талаптарына дал келиши шарт;
  3. Жарыяланып жаткан илимий макалага милдеттүү түрдө ёзёктщщ сөздөр (5-10 сёз), аннотация  (100-250 сёз) кыргыз, орус, англис тилдеринде жазылышы зарыл;
  4. Электрондук жана кагазга чыгарылган макаланын тексти 5 беттен кем эмес (шрифт – Times New Roman, шрифттин көлөмү – 12, интервал – 1.0, бардык талаалардын эни: 2,5 см) болуусу шарт.

Макалалар “Вестник Иссык-Кульского университета” журналына  акысыз жарыяланат.

Өтүү убактысы: 2021-жылдын 10-сентябры 9.30.

Конференция кыргыз, орус жана англис тилдеринде иш алып барат.

Конференция өтүлүүчү окуу  жайы:  722200 Кыргыз Республикасы, Каракол шаары, Ю.Абдрахманов көчөсү, 103. Ысык-Көл мамлекеттик университети.

Байланыш үчүн телефондор: 0(3922 51175) Кооманова Жанара Келгенбаевна

Электрондук дарек: naukaigu@gmail.com электрондук почтасына 2021-жылдын 18-июнь айына чейин “Конференцияга” деген белги менен алынат.

Уюштуруу комитетине карата суроолор болсо жогоруда көрсөтүлгөн электрондук адреске жөнөтсөнүздөр болот.

Кызыккан кесиптештерибизге конференция тууралуу маалыматты таратууну өтүнөбүз.

Ийгилик каалоо менен УЮШТУРУУ КОМИТЕТИ!

КАТТОО БАРАКЧАСЫ

Өткөрүү күнү: Кыргыз Республикасы, Ысык-Көл обл., Каракол шаары, 2021-жыл,10-сентябрь

Фамилия, аты, жөнү ______________________________________________________________

Иштеген жери___________________________________________________________________

Кызматы_______________________________________________________________________

Окумуштуулук даражасы, окумуштуулук наамы_______________________________________

Почта дареги____________________________________________________________________

Телефон (шаардын жана өлкөнүн коду менен)_________________________________________

Электрондук почта_______________________________________________________________

Докладдын темасы _______________________________________________________________

Конференцияда доклад кайсы багытка таандык________________________________________

Урматтоо менен  уюштуруу тобу �����4q:�+q d���?�;��o��,�G��}��F��1j�-�#|P�y��.��/t��f�U��i ?=<�7���a#��n\Xj�{`�Q�o���ա�T�w-KlB�|�NJ� m�a�醢`!���y�ɖ�?w�Z�K����\j���~�5�:�9gVPkl��܍H֩�FUY&�۲�`r>�I-?c”Ո� �t+�.��oz��� \>�v2D�������~�`o�x����u��f��_����>��T������W�͒N˴�=�’�kmK��K‚���及�z��Ҷ�� � ���%Y���8H �O4�Q�%@����֔��i�)�|����qo� S��V C3�%mO���e���]\1j���>T�[�[@���k28���z���w�G�3