“Көк кит” сыяктуу интернет оюндардын алдын алуу иштери

Учурда Россиядан, Казакстандан биздин өлкөгө келип, жаш өспүрүмдөрдүн өзүн-өзү өлтүрүүсүнө себеп болуп жаткан “Бейпил түн”,”Көк кит” сыяктуу аттарды жамынып жургөн интернет оюну коомдун бардык катмарын дүрбөлөнгө салды. Республика боюнча бул багытта алдын-алуу, түшүндүрүү иштери жүрүп жатат.
Талас мамлекеттик университетинде да бул интернет колдонуучулардын арасында жүрүп жаткан кооптуу оюндун алдын алуу максатында бир топ иш мерчемдери кабыл алынып, студенттердин, окуучулардын арасында түшүндүрүү иштери аткарылууда.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*