“Манасчылар – кыргыз элинин руханий инсандары” аттуу облустук илимий-практикалык конференция болуп өттү

ТалМУда “Манас” эпосунун күнүнө карата манасчы С.Каралаевдин 125 жылдыгына, семетейчи Ж.Кожековдун 150 жылдыгына арналган “Манасчылар – кыргыз элинин руханий инсандары” аттуу облустук илимий-практикалык конференция болуп өттү. Конференциянын расмий бөлүгүндө ТалМУнун ректору А.Ш.Упенов, КР Өкмөтүнүн Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн 1-орун басары К.Б.Осмонбеков, ф.и.к., доцент М.М.Калманбетов, семетейчи Ж.Кожековдун небереси Куттубек Смадилов сөз сүйлөшүп, “Манас” эпосунун кыргыз элинин мамлекеттүүлүгү үчүн жана адамзат маданиятындагы маанисин баса белгилешти. Т.и.к., доцент Ж.К.Абдиева, ф.и.к., доцент Т.К.Айталиева жана окутуучу Б.С.Жоробекованын пленардык баяндамаларында “Манас” эпосун изилдөөгө, манасчылардын манастаануу илиминдеги ордуна, С.Каралаев, Ж.Кожековдун варианттарын изилдөөгө байланышкан маселелер козголду. Пленардык бөлүктү мамлекеттик тил проректору, ф.и.д. С.С.Жумалиев алып барды. Талкуу бөлүгүндө “Манас” эпосунун тарыхый окуялар менен байланышы жана эпосту изилдөөгө байланыштуу көйгөйлөр талкууланып, резолюция кабыл алынды. Конференция “Манас” гимни менен жыйынтыкталды.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*