Модуль жана сынактардын графиги

Гуманитардык факультетинин 2017-2018-окуу жылынын 2-жарым жылдыкта жайкы сессиянын модуль, экзамендерди тапшыруу графиги

Технология-экономикалык факультетинин 2017-2018-окуу жылынын 2-жарым жылдыкта жайкы сессиянын модуль, экзамендерди тапшыруу графиги

Табият таануу жана педагогика факультетинин 2017-2018-окуу жылынын 2-жарым жылдыкта жайкы сессиянын модуль, экзамендерди тапшыруу графиги