ТалМУда долбоор жазуу жана аны ишке ашыруу боюнча семинар-тренинг ѳткѳрүлдү

Азыркы  учурда жогорку окуу жайларында билим берүү  жаатындагы долбоорлорду жазуу жана аларды ишке ашыруу боюнча иш-аракеттер тынымсыз  жүргүзүлүп келет. Ушул максатта ТалМУда долбоор жазуу жана аны ишке ашыруу боюнча семинар-тренинг ѳткѳрүлдү. Аталган семинарда университеттин ректору А.Ш.Упенов,эл аралык байланыштар бѳлүмүнүн башчысы А.Т.Нуралиева жана дистанттык билим берүү технологиялары борборунун директору А.К.Укуева презентация жасашып, Кыргызстандагы эл аралык фонддор, уюмдар тууралуу кенири маалымат беришти.Ошондой эле долбоор жазуу, долбоордун структурасы, мазмуну, формасы жана аны ишке ашыруу, башкаруу процесстерине токтолушту. Семинардын катышуучуларынан  долбоорлорду жазуу боюнча жумушчу топтор түзүлүп, окуу жай үчүн жаны  долбоорлордун иштѳѳ  аракети башталды.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*