ТалМУда жаңы инновациялык борбор ачылды

ТалМУнун табият таануу жана педагогика факультетинде эл аралык КырМеду долбоорунун алкагында “инновациялык борбор” ачылды. Бул борбордон ушул долбоордун алкагында ачылган “медицинадагы информациялык системалар” адистигинин студенттери маалыматтык технологияларды өздөштүрүп, адистикке тиешелүү окуу-усулдук адабияттар менен тааныша алышат.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*