ТалМУда Тарых жана Ата-бабаларды эскерүү күнүнө карата Сатылган датканын 230 жылдыгына арналган “Сатылган датка – тарых таразасына” аттуу республикалык илимий-практикалык конференция өткөрүлдү

ТалМУда Тарых жана Ата-бабаларды эскерүү күнүнө карата Сатылган датканын 230 жылдыгына арналган “Сатылган датка – тарых таразасына” аттуу республикалык илимий-практикалык конференция өткөрүлдү. Конференцияны университеттин ректору А.Ш.Упенов ачып, Тарых жана ата-бабаларды эскерүү күнүнүн маанисин, тарыхый инсандардын ролун белгилеп өттү. Өз куттуктоо сөздөрүн КР Өкмөтүнүн Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн социалдык мониторинг жана өнүктүрүү бөлүмүнүн жетектөөчү адиси Д.Дуйшекеева, Талас шаарынын вице-мэри А.Күрүчбекова, Талас телерадио компаниясынын башкы директору Э.Үмөтов айтышып, Сатылган датка өңдүү тарыхый инсандардын мамлекеттүүлүктү түптөөдө кошкон салымдарына токтолушту. Илимий бөлүктү университеттин окуу жана илимий иштер боюнча проректору, доцент М.С.Тургунбаев алып барып, илимий баяндамалары менен тарых илимдеринин доктору, профессор Т.Кененсариев, журналист М.Рахманкулов, тарых илимдеринин кандидаты, доцент М.Жусупова, Талас облусундагы билим берүү борборунун директору Т.Тилекматов, доцент У.Мырзабекова чыгып сүйлөшүп, Сатылган датканын өрнөктүү өмүр жолун, жасаган эмгектерин, инсандык сапаттарын, тарых барактарында жазылбай калган кырларын ачып беришти. Резолюциядан кийин концерттик программа тартууланды.

If you Online Quiz | Free and Premium online tests are already familiar with basic Exam Study Materials Cisco routing technology, let’s get started. iOS: iOS is an operating system developed by Apple for the iPhone. After 3 hours of dizziness, when you hear the printer printing the transcript, the screen will tell you, pass. UML: UML (short for Unified Modeling Language) Unified Modeling Language, a language used to visually model software-intensive systems. Microsoft-certified exam questions are mainly Test based on multiple-choice questions, multiple-choice questions, and drag-and-drop questions. Some subjects also have simulation questions. This certification will fully demonstrate that the licensee has the comprehensive skills needed to successfully migrate your business to the cloud computing space, further enhance user productivity and business agility, reduce data loss, and cyber ops braindump achieve higher levels of enterprise data. safety protection. Based on the MCSA: Windows Server 200-355 Exam Study Materials 2012 certification, this certification Practise Questions is available through two exams 70341, 70342. JavaScript: is a scripting language widely used for client-side web development. It is often used to add dynamic functionality to HTML pages, such as responding to user actions. Microsoft Business Application International Certification (MBC) NSE7 certification dumps is divided into three levels: Microsoft Official Pre-test (Pre-test, referred to as standard level, now only in English), Microsoft Certified Application Specialist (MCAS, referred to as professional level), Microsoft Certified Application Profssional (MCAP, referred to as Master). The subjects for each level are as follows. This certification demonstrates that Study Material the licensee has the primary Windows Server skills in multiple solution areas in the business environment and is certified by three exams 70410, 70411, 70412. I recommend the following books. This certification will fully demonstrate that the licensee has the dumps pdf free ability to design and Pass Bar Exam quickly develop Windows 8 applications using HTML. This certification is available through three exams 70480, 70481, and 70482. NoSQL: NoSQL refers to a non-relational database. With the rise of the Internet web2.0 website, the traditional relational database is coping with web2.0 websites, especially the ultra-large-scale and high-concurrency SNS type web2.0 pure dynamic website has become incapable, exposing many insurmountable problems. Non-relational databases have evolved very 70-488 Real Exam Q&A rapidly due to their own characteristics. Microsoft has introduced a new certification, and the experts from Epoch have translated 300-320 Professional certification exam it into Microsoft Certified Senior Expert Test or Microsoft Certified Master. According to the IT Certification Exam Resource Network, MCM certification is focused on dedicated systems, software, devices and Established by Microsoft Certified Professionals in 60 days with more than 5 years of work experience, but obtaining MCM certification is also a necessary condition for obtaining MCA certification. Perl: A scripting language. API: API (Application Programming Interface) is a predefined function that provides the ability for applications and developers to access a set of routines based on a piece of software or hardware without having to access source code, or Understand the PDF Demo details of the internal working mechanism.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*