ТалМУда факультеттер аралык брейн-ринг өткөрүлдү

      Кыргызстан тарыхы, маданияты жана адеп, ыйман, руханий баалулуктар боюнча ТалМУнун факультеттери арасында интеллектуалдык брейн- ринг таймашы болуп өттү. Аталган брейн-ринг кыргыз элинин мамлекеттик идеологиясынын негиздерин тарыхый этаптары менен биргеликте кароо, адеп- ыйман жана руханий баалуулуктарды студенттерге кеңири жеткирүү, мекенчилдикке болгон сезимдерин калыптандыруу жана студенттердин  окуу – илимий , коомдук иш – аракеттерин активдештирүү максатын көздөйт.  Брейн-рингдин жыйынтыгында  ТалМУнун комиссиясы тарабынан мамлекеттик тил боюнча проректору жана окуу бөлүмүнөн, түзүмдүк бөлүмдөрдөн, тарых жана коомдук илимдер кафедрасынан мүчөлөрү жеңүүчүлөрдү  аныкташты,

 алар:

1-орун   Гуманитардык факультетинин “Курманжан Датка” тобу

2- орун  Табият таануу жана педагогика факультетинин “Мурас” тобу

3- орун  Кесиптик орто билим берүү бөлүмүнүн  “Санжыра” тобу

 

 

 

 

Жекшенбеков Арслан

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*