ТалМУда чет тилдерин үйрѳнүү максатында маданий клуб ѳз ишин баштады

ТалМУда окутуучулар арасында чет тилдерин үйрѳнүүнүн тажрыйбасын практикалык жактан бекемдѳѳ максатында чет тилдерин алып жүрүүчүлѳр менен баарлашуучу маданий клуб ѳз ишин баштады. Мындай саамалык ай сайын ѳткѳрүлүп турмакчы болду. Анда чет элдиктер менен кѳзмѳ-кѳз сүйлѳшүп, чай үстүндѳ жакындан маектешүү аркылуу тил үйрѳнүү кѳндүмдѳрүн калыптандыруу, натыйжалуулугун арттыруу максаты кѳздѳлѳт.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*