ТалМУда эл аралык илимий-практикалык конференцияларга катышууга көңүл бурулууда

28-июнь күнү Баткен мамлекеттик университетинде өткөрүлгөн “Жаңы маалыматтык революциянын экономика-техникалык платформасы” аттуу 7-эл аралык илимий-практикалык конференцияга ТалМУдан атайын өкүл катары окуу жана илимий иштер боюнча проректор Т.С.Тургунбаев илимий баяндамасы менен барып катышып келди. Аталган конференцияга Россия, Казакстан, Тажикстан, Өзбекстан жана Кыргызстандан келген окумуштуулар, изденүүчүлөр катышып, конференция Росссиянын окуу жайлары менен он-лайн режимде өткөрүлдү. Баяндалган илимий макалалар Scopus,Web of Sciense мааалыматтык базаларына жайгаштырыла турган болду. Мындай илимий тажрыйбаны ТалМУга да жайылтуу жагы каралат. Баткен конф

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*