ТалМУнун алдындагы КОБББнын окутуучусу Шакиева Айзина Жанышовна КАС- КСК-1-19 группасына химия предмети боюнча ачык сабак өттү

ТалМУнун алдындагы КОБББнын окутуучусу Шакиева Айзина Жанышовна КАС- КСК-1-19 группасына химия предмети боюнча ачык сабак өттү. Студенттерге темага ылайык спирт анын пайда болушу, колдонулуш чөйрөсүн теориялык жактан интерактивдүү досканы пайдаланып, проектордон көрсөтүп берди. Андан кийин үч топтун ичинде спирттин химиялык белгисине, молекулалык түзүлүшүнө жана касиетине тапшырмаларды аткарышты. Спирттин башка кошулмалардагы өзгөртүүчү касиетине токтолуп, лабораториялык ыкма менен спирттин химиялык белгилерине тажрыйба жүргүздү. Студенттер үчүн бул тажрыйба абдан кызыктуу болду.
Күнүмдүк турмуш- тиричиликте колдонуучу бул заттын химиялык касиети жөнүндөгү маалымат отургандарга пайдалуу болду десем болот. Жыйынтыгында окутуучу спирттин туура эмес колдонгон учурларда ууланууга алып келиши тууралуу видео менен аяктады.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*