ТалМУнун окутуучулары менен студенттери ГТО боюнча нормативдик талаптарды тапшырышты

ТалМУнун окутуучулары менен студенттери ГТО боюнча нормативдик талаптарды тапшырышты. Жаш курак өзгөчөлүктөрүнө жараша жакын-алыс аралыктарга чуркоо, отуруп туруу, секирүү ж.б. түрлөрү боюнча нормативдик талаптарды толтурушту.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*