ТалМУнун Технология-экономикалык факультетинин “Экономика жана менеджмент”кафедрасы аккредитациядан өттү

ТалМунун Технология-экономикалык факультетинин “Экономика жана менеджмент”кафедрасынын 580100″Экономика”багытындагы окуу программасы тарабынан АООПО агенттигине түшкөн билдирмеге ылайык,2019 жылдын 20-21ноябрда аккредитациялык комиссиянын эксперттери(анын ичинде эл аралык эксперт да бар) жана АООПО агенттигинин онугуу боюнча директорунун орун басары Мамытканов Дж.С. АООПО агенттигинин эксперттик комиссия тарабынан окуу жайларды программалык аккредитациядан өткөзүүдөгу эки күндүк баруулардын программасы боюнча ТалМУга келип кетишти.Эки күндүк программанын ичинде ТалМУнун администрациясы,580100″Экономика “багытындагы окутуу жүргүзгөн кафедранын окутуучулары, бүтүрүүчүлөр,студенттер,ата энелер,жумуш берүүчүлөр жана социалдык өнөктөштөр менен интервью жүргүзүлдү.
Эске салсак,аккредитациялоонун маңызы билим берүү программасынын же окуу жайынын мурда кабыл алынган сапат стандарттарына ылайыктуулугун аныктоодо турат. Ошону менен бирге аккредитациялоо баа берүү,билим берүү программасынын сапатын жакшыртуу үчүн же окуу жайдын ишине карата сунуштарды иштеп чыгуу үчүн эле эмес, натыйжа алууга гана багытталбастан,өз ара социалдык өнөктөштүктү өркүндөтүүгө да багытталган.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*