ТалМУнун Enaktus TalSU командасы түзүлдү

ТалМУнун Enaktus TalSU командасы түзүлдү. Ал үчүн студенттерге атайын семинар өткөрүлүп, Enaktus, проект, проектти башкаруу, команда түзүү жөнүндө маалыматтар берилип, роликтер, презентациялар көрсөтүлдү.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*