Кесиптик орто билим берүү бөлүмүнө (колледж) тапшыруу үчүн төмөндөгүдөй документтер керектелинет:

  • Абитуриенттин жарандыгын күбөлөндүрүүчү документтер (туулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү, паспорту);
  • Жалпы орто билими жөнүндөгү документи (аттестат 9-кл,11 кл);
  • 3х4 өлчөмүндө 6 сүрөт.
  • Кабыл алуу комиссиясынын дареги: 724200, Талас шаары, К.Нуржанов аллеясы 25, №1 ауд.

  ТалМУнун башкы корпусу жана Талас ш. Ч.Айтматов көч., №192 жайгашкан №4 корпусу.

Сурап-билүү телефондору:

  (3422) 54098, (0701) 810886

  сайт:    https://talsu.kg