Warning: The magic method Gallery_Img::__wakeup() must have public visibility in /var/www/vhosts/talsu.kg/httpdocs/wp-content/plugins/gallery-images/gallery-images.php on line 97

Deprecated: Required parameter $popup_id follows optional parameter $data_attr in /var/www/vhosts/talsu.kg/httpdocs/wp-content/plugins/popup-maker/includes/deprecated-filters.php on line 102

Deprecated: Required parameter $method follows optional parameter $args in /var/www/vhosts/talsu.kg/httpdocs/wp-content/plugins/notification/src/classes/Traits/Webhook.php on line 35
Математика, физика жана информатика кафедрасы – Талас мамлекеттик университети
Notice: WP_Scripts::localize was called incorrectly. The $l10n parameter must be an array. To pass arbitrary data to scripts, use the wp_add_inline_script() function instead. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 5.7.0.) in /var/www/vhosts/talsu.kg/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 5663

Математика, физика жана информатика кафедрасы

Кафедра жөнүндө

Математика, физика жана информатика кафедрасынын миссиясы:

Заманбап усулдарды жана технологияларды колдоно билген, кесипкөй компетенттүү жана атаандаштыкка жөндөмдүү математика жана информатика мугалимдерин даярдоо.

Р089АЕВА Майрамкүл Тургунбековна

кафедранын башчысы, педагогика илимдеринин кандидаты, доцент

Математика кафедрасы 2000-жылы ачылган. 2005-2006-окуу жылында биринчи бүтүрүүчүлөрүн чыгарган. Бүгүнкү күндө математика, физика жана информатика кафедрасы  бакалавр даражасындагы математика мугалимдерин жана информатика мугалимдерин даярдайт. Математика, информатика адистигин аяктагандар ар кандай тармактарда иштөөгө жөндөмдүү жана төмөнкү кесиптик ишмердүүлүккө даяр болушат: педагогика, илимий-методикалык, социалдык-педагогикалык тармак, маданий тармакка, социалдык-башкаруу тармагы ж.б.

Кафедранын материалдык-техникалык базасына Wi-Fi интернет менен жабдылган ресурстук борбору, интерактивдүү доска жана  проектор менен жабдылган дарскана, методикалык кабинет жана эки компьютердик класс кирет. Мындан тышкары студенттер алган теориялык билимдерин тереңдетүү максатында шаардык мектептерден педагогикалык жана адаптациялык  практикалардан өтүп турушат.

Кафедрада 13 кызматкер эмгектенет. Алардын ичинде илимдин кандидаттары: М.Т. Раева, К.А. Стамалиева, М.М. Шайланова жана Ч.Т. Раева; ага окутуучулар: Д.А. Батырбеков З.Т. Акматалиев, У.Э. Дуйшеналиева, Г.Ж. Дүйшеева  жана Ч. Кыштобаева; окутуучулар: Э.А. Абдраимов, Д.А. Касымбекова, Ч.А.Мамырова жана С.Ш.Боруева.

1996-жылдан бери кафедранын окутуучулары тарабынан 2 монография,  18 окуу-методикалык жана окуу куралдары, 64 илимий макала жарык көргөн.

Компьютерде лекциялардын, практикалык жана лабораториялык сабактардын электрондук варианттары бар. Кафедранын окутуучулары окуу процессин окуу-методикалык колдонмолор менен толук жабдууга аракеттенип жатат. Мисалы, лекциялык, практикалык жана лабораториялык сабактарды өтүү үчүн жазылган окуу материалдарынын электрондук варианттары сакталып, бардык дисциплиналар үчүн файлдар даярдалган,  тесттер түзүлгөн. Ошондой эле окулуучу предметтин мүнөзүнө жараша текшерүү иштердин материалдары даярдалган. Окутуучулар ар бир практикалык, лабораториялык сабакка методикалык көрсөтмө жазып колдонушат.

Общая характеристика образовательной программы высшего профессионального образования (бакалавриат)

092Ресурстук борбор кафедрада өткөн ар түрдүү иш-чараларда студенттерге жана окутуучуларга зор көмөк берет. Борбор жаңы технологиялар менен жабдылган. Борбордун базасында семинарлар, тегерек столдор, методикалык секциялардын отурумдары өткөрүлүп турат.

Математика, информатика адистигинде окуган студенттер илимий-изилдөө потенциалын жогорулатуу максатында өткөрүлгөн илимий конференцияларга, семинарларга активдүү катышышат.

090       

“Математика, информатика жана физика” кафедрасынын жетишкендиктери!

27-декабрь 2017-ж. Жылдын мыкты ага окутуучусу номинациясы!

27-декабрь 2017-жылында, ТалМУнун ректору Упенов А. Ш. жана проректор Жумалиев С. конкурстун жыйынтыгын чыгарышты. Конкурстун жыйынтыгы боюнча, жылдын мыкты ага окутуучусу номинациясына “Математика, информатика жана физика” кафедрасынын ага окутуучусу Кыштообаева Ч. А. ээ болду…

9-11- ноябрь 2017ж .Семинар – тренинг.

ТалМУда 9 – 11 – ноябрда 2017 – жылы « Интерактивдүү методдор, окутуунун формалары жана аны колдонуунун каражаттары» аттуу темада семинар тренинг өттү. Бул семинарга «Математика, информатика жана физика» кафедрасынын кафедра башчысы доц. Раева М .Т., ага окутуучулар Кыштообаева Ч, Дуйшеналиева У катышты. Семинар теориялык жана практикалык багытта болду…

23.11.2017 саат 15.00дө ТалМУда “Окутуунун мазмуну, максаты жана жыйынтыгы” аттуу темада семинар болду.

Семинарды ТалМУнун  окуу жана илимий иштер боюнча проректору Тургунбаев М.С өттү. Бул семинарга «Математика, информатика жана физика» кафедрасынын кафедра башчысы доц. Раева М .Т., доц, Стамалиева К.А, доц. Шайланова М. М, п.и.к. Раева Ч. Т, ага окутуучулар Акматалиев З, Абдраимов Э, Батырбеков Д, Кыштообаева Ч, Дуйшеналиева У ж.б. катышышты…

18-ноябрь күнү интерактивдүү доска жөнүндө Бакеев Эркин семинар өттү.
Семинарга «Математика, информатика жана физика» кафедрасынын окутуучулары: доц. М.Т. Раева, К.А. Стамалиева, М.М. Шайланова жана Ч.Т. Раева; ага окутуучулар: Д.А. Батырбеков З.Т. Акматалиев, У.Э. Дуйшеналиева жана Ч. Кыштообаева; окутуучулар: Э.А. Абдраимов, Д.А. Касымбекова
катышып интерактивдүү доска жөнүндө кеңири маалымат алышты.

1-декабрь “Бүткүл дүйнөлүк СПИДке каршы күрөшүү күнүнө” карата ТалМУнун Табият таануу жана педагогика факультетинде “Математика, информатика жана физика” кафедрасы чакан иш-чара өттү.   Бул иш-чарага Талас облустук СПИД центрден пом.эпидемия адиси Турдубаева Зульфия катышты. Өтүлгөн иш-чарада “Математика,информатика жана физика” кафедрасынын студенттери денсоолук жөнүндө ыр менен баштап, ар кандай кызыктуу маалымат камтылган докладтар сценка түрүндө коюлуп ,слайдтар көрсөтүлүп, иш-чаранын жыйынтыгында  “ Dance for life-ВИЧти жана СПИДти токтотуу ” дүйнөлүк проекттин бийи менен жыйынтыктады.

25.11.2017 саат 09.30дө ТалМУда “Окуу процессиндеги тестирлөөнү колдонуунун теориясы жана усулу” аттуу темада семинар болду. 

Семинарды Бишкектеги Коомдук технология борборунун эксперти, г. и. к  Тиленова Дамира эже өттү. Бул семинарга «Математика, информатика жана физика» кафедрасынан доц. Шайланова М. М, ага окутуучу Кыштообаева Ч ж.б. катышты…

2016 – 2017 жж кесипти жогорулатуу жана SEA методу боюнча өтүлгөн семинарлар.

Бул семинарларды «Математика, информатика жана физика» кафедрасынан  доц. Раева М. Т, доц. Шайланова М. М, ага окутуучу Акматалиев З студенттерге жана математика кесибинде иштеген мугалимдерге өтүшкөн…

«Орто мектептерде математиканы окутуу процессиндеги көйгөйлүү маселелер» аттуу темадагы семинар.

Бул семинарды «Математика, информатика жана физика» кафедрасынан доц. Стамалиева К. А эже студенттерге жана окутуучулар жамаатына  өттү. Семинар кызыктуу болду.

«Математика, информатика жана физика» кафедрасынан ага окутуучусу Батырбеков Д компьютердик класста сабак учурунда…

 

18 – октября 2017-ж  «Использование автоматизированной информационной системы «AVN» аттуу темада семинар болду.              

Семинарды «Математика, информатика жана физика» кафедрасынын ага окутуучусу Батырбеков Д.А. МФИ  жана ПНО кафедрасынын окутуучуларына өттү.

Сентябрь-октябрь 2017-ж «Оценка удовлетворительности потребителей» жана  «Проведение исследований, направленных на оценку качества образовательного процесса кафедры математика, физика, информатика» деген темаларда  окуу иштери боюнча проректор М.С. Тургунбаев, ага окутуучу  Д.А. Батырбеков   атайын методикалык көрсөтмөлөрду иштеп чыгышты. Ошондой эле деканат, УМС студенттерден жалпы анкета алышты.

Кафедра тарабынан студенттерден жана окутуучулар жамаатынан анкета алынды. ОРТга даярдоо графиги түзүлдү.

Кафедра математики, физики и информатики тесно сотрудничают с Таласским методическим центром образования. Ведущие сотрудники кафедры д.п.н., проф. Ш.Ж. Курманкулов, к.п.н.,доц. М.Т. Раева, к.п.н.,доц. М.М. Шайланова, старший преп. Д.А. Батырбеков систематически ведут курсы повышения  для учителей школ г. Талас и Таласской области.

Разработана программа наставничества и утвержден  на заседании кафедры МФИ (от 23.10.17 протокол №2). Составлен “Индивидуальный план наставничества”  и утвержден (от 23.10.17 протокол №2). В конце учебного года молодой  специалист сдает отчет.         Д.п.н., профессор Курманкулов Ш.Ж.- наставник, соискатели Акматалиев З.Т. и Абдырайымов Э.А. будут работать по научной работе.

 

Педагогикалык дебют-2018-8” дүйнөлүк

А. Мырсабеков атындагы Ош гуманитардык-педагогикалык институтунда ЖОЖдор аралык өткөрлүүчү “Педагогикалык дебют-2018-8” сынак фестивалына талас мамлекеттик университетинен 8 студент катышкан. Анын ичинен 2 студент математика адистигинен М-1-15 группасынан барды. Алар Тюлежанова Эльмира жана Мамышова Адина. Жогорудагы студенттер жакшы жетишкендиктери үчүн грамоталарга ээ болуп, белекке китептерди алышты.

 

Математика, физика жана информатика кафедрасынын курамы

1. Раева Майрамкул Тургунбековна
2. Стамалиева Калымкан Асаналиевна
3. Шайланова Майрамкан Мукановна
4. Раева Чынаркүл Тургунбековна
5. Абдырайымов Эркинбек Абдылдаевич
6. Батырбеков Догдурбек Атаярович
7. Акматалиев Замир Турусбекович
8. Кыштообаева Чолпон Асанкуловна
9. Дуйшеналиева Урумкан Эрмековна
10. Дуйшеева Гулина Жоломановна
11. Касымбекова Динара Аскарбековна
12. Мамырова  Чолпон  Абжалбековна
13. Боруева Сагын Шаршеновна

[collapse]
ООП Прикладдык математика жана информатика