Ч.Айтматов – сүрѳттѳрдѳ

25-октябрда Талас мамлекеттик университетинде улуу жазуучу Ч.Айтматовдун 90 жылдыгына арналган “Ч.Айтматов – сүрѳттѳрдѳ” аттуу фото-кѳргѳзмѳ ачылды. Бул кѳргѳзмѳдѳгү сүрѳттѳр белгилүү фото-кабарчы Султамуратов Бердибек Солтобаевичке таандык. Анын фото сүрѳттѳрүндѳ Ч.Айтматов жана анын чыгармалары фото-обьективдик ракурста чагылдырылган. Келген коноктор тарабынан кѳргѳзмѳ жогорку деӊгээлде уюштурулганын белгиленди. ТалМУнун ректору А.Ш.Упенов авторго тереӊ ыраазычылык билдирүү менен университеттин атынан Б.Султамуратовго ыраазычылык кат тапшырды.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*