Биоинженерия кафедрасы

Кафедра жөнүндө

Биоинженерия кафедрасы

Талас мамлекеттик университетинде 2001-жылы экология жана агрардык сектор кафедрасы уюштурулган. 2006-жылы “Кыргыз Республикасында айыл чарба бакалавры даражасын түзүүнү уюштуруу” (EBAK) долбоорунун негизинде «айыл чарба бакалавры» адистиги ачылгандыгына байланыштуу экология жана айыл чарба кафедрасы болуп кайрадан түзүлгөн. Кафедранын алгачкы уюштуруучусу жана негиздөөчүсү Абылгазиев Жанкороз Абылгазиевичтин кафедранын өсүп-өнүгүүсүнө, түптөлүшүнө кошкон салымы зор.

2003-жылы кафедраны айыл чарба илимдеринин кандидаты, доцент Упенов Айбек Шерипбекович жетектеп, жаныдан түптөлүп келе жаткан экология адистигине сапаттуу билим берилүүсүнө көңүл бурган жана Германиянын “Чыгыш Европанын экологиялык тең салмактуулугу” (LOGO) аттуу программасы менен келишим түзүлүп, Германияга экологиялык практикага студенттер барып келүүдө.

2004-жылдан баштап кафедраны айыл чарба илимдеринин кандидаты, доцент Абдыкаирова Айнакан Ибрагимовна жетектеп, студенттерге

кызыктуу лекцияларды окууга, илимий-методикалык көрсөтмөлөрдү иштеп чыгууга, окуу жана талаа практикаларын жогорку деңгээлде өткөрүүгө

жетишкен.

2012-жылы экология жана айыл чарба кафедрасын Эрасмус Мундус программасынын алкагында 3 жыл Чехиянын Масарык университетинде

аспирантурада окуп келген Койчуманов Замирбек Турарбекович жетектеп, кафедранын материалдык-техникалык базасынын түптөлүшүнө жана жаш кадрларды илимге багыттоого эмгегин жумшаган.

2014-жылдан кафедраны биология илимдеринин кандидаты, доцент Мырзабекова Укен Жаныбердиевна жетектеп, кафедрадагы окутуучулардын квалификациясын жогорулатууга, студенттерге өтүлүүчү лекциялардын,

практикалык жана лабораториялык сабактардын сапатын жогорулатууга басым жасап, абитуриенттердин аталган адистиктерге тапшыруусуна

байланыштуу профориентациялык иштерге көп көңүл бурулган.

2015-2020 ж.ж. экология жана айыл чарба кафедрасын биология илимдеринин кандидаты, доцент Койчуманов Замирбек Турарбекович жетектеп, кафедрада 511101 – экология жана жаратылышты пайдалануу багыты боюнча бакалавр, айыл чарба бакалавры боюнча адистер даярдалууда.

2017                           окуу                           жылынан                           баштап

«Эрасмус+»     программасынын         KyrMedu долбоорунун алкагында Кыргызстандагы биомедициналык инженерия, саламаттык сактоодогу менеджмент жана экономиканы жана региондордогу жогорку билимди онуктуруу максатында ТалМУда «Саламаттыкты сактоодо информатика» профили боюнча адистик ачылган.

Ошого байланыштуу кафедра 2019 жылдан баштап Биоинженерия кафедрасы деп аталган.

Биоинженерия кафедрасы Талас мамлекеттик университетинин Табият таануу жана педагогика факультетинин курамында 2019-2020 окуу жылынын 3- сентябрда Окумуштуулар кенешинин чечими № … жана датасы ачылган.

Учурда кафедранын башчысынын милдетин б.и.к., доцент Укен Джаныбердиевна Мырзабекова аткарып келет.

Биоинженерия кафедрасы төмөнкү багыттагы адистерди даярдайт:

Бакалавриат:

 1. 511101 – экология жана жаратылышты пайдалануу багыты боюнча Экология профили
 • «Айыл чарба бакалавры» багыты профилдери:
 • Айыл чарба адиси
 • Осумдуктуулукту өстүрүү
 • Мал чарбачылык
 • Агроэкономика
 • «Информатика в здравоохранении и биомедицинская инженерия» багыты, профили «Информатика в здравоохранении»

Кафедрада окутуучу эмгектенет, алардын ичинде: илимдин кандидаты, доценттери – 3, окутуучулар – 5, методист –лаборант – 1. Кафедрадагы илимий даражалуу, илимий наамдуу окутуучулардын сапаттык көрсөткүчү 40%ды түзөт.

Кафедранын   профессордук-   окутуучулук   курамы   жана   окуу-көмөкчү персоналы:

 1. Мырзабекова Укен Джаныбердиевна-б.и.к..,доцент,и.о.зав.каф
  1. Койчуманов Замирбек Турарбекович –б.и.к.,доцент
  1. Омурбеков Адамкалый Молдошевич- доцент
  1. Дуйшобаев Калдыбек Сатымкулович- окутуучу
  1. Шабданова Надира Коргонбаевна- окутуучу
  1. Касымова Нургул Рыскуловна- окутуучу
  1. Токтогулов Таалайбек Кенешбекович- окутуучу
  1. Салиева Олеся Саламатовна- окутуучу

Шакетаева Айгерим Найманкуловна-методист-лаборант

Кафедранын ишмердуулугу – студенттер үчүн татыктуу билим берүү, аларды азыркы замандын талаптарына толук ылайык келген кесипкөй, компененттүү адис кылып даярдоого багытталган. Окутууда натыйжалуу жаӊы маалыматтык технологияларын колдонууга чоӊ басым жасалган. Студенттердин билим алуусуна, илимий изилдөө иштерине жана ойлоп- табуучулук жөндөмүн өрчүтүүгө баардык ыӊгайлуу шарттар түзүлгөн. Илимий-усулдук жана долбоордук семинарлар кафедранын планына ылайыктуу өткөрүлүүдө

Кафедранын негизги максаты – «Экология», «Айыл чарба» жана “Саламаттыкты сактоодогу информатика” багыттары боюнча компетентуу , атаандаштыкка туруктуу бакалавр-адистерди даярдоо. Айыл чарбанын экономисти жана заманбап методдорду колдонуучу, IT технологияларды медициналык мекемелерде мыкты билген жана ар кандай ишканаларда иштей алуучу кесипкөй адистерди даярдоо.

Кафедранын материалдык –техникалык базасы

ТалМУда кафедралар, факультеттер жана башка структуралык бөлүмдөр менен байланыш (документтердин файлдарын, кабарларды, ж.б. маалыматтарды жөнөтүү жана кабыл алуу) AVN сервери жана ички интернет тармагы аркылуу (телефончик) программасы менен жүргүзүлүүдө.

Кафедрага ТалМУнун 5- имаратындагы 2 лаборатория, 4 окуу

аудиториясы жана 1 лекциялык зал бөлүнгөн. Учурда 205-каана 4 курсуна тиешелүү, окутуунун техникалык каражаттары (8 компьютер, лазердик принтер, принтер-сканер-ксерокс аппараты, тустуу принтер жана

электрондук окуу каражаттары ж.б.) менен жабдылган. Компьютерлер Интернет тармактарына туташтырылган, студенттер акысыз пайдаланышат. Медициналык лаборатория заманбап жабдык менен жабдылган: долбоор аркылуу кардиограф алынып окуу максатында колдонулат.

Аталган адистиктерге тиешелүү дисциплиналардын окуу- усулдук жактан жабдылышы 92%ды түзөт. Лабораториялык-практикалык сабактар жана

курстук.дипломдук иштерди аткаруу боюнча методикалык көргөзмөлөр иштелип чыккан. Адабияттар менен камсыз болуу 78% пайыздык өлчөмдү түзөт. Факультетке тиешелуу 30 орундуу окуу залы менен китепкана, спорт комплекстери, коомдук тамактануу пункту менен кафедранын студенттери дагы колдонушат.

Эл аралык байланыштары:

Биоинженерия кафедрасы Эл аралык ЛОГО, Дойла, КырМЕДУ долбоорлор менен кызматташып келет.

КырМЕДУ долбоору Кыргызстан боюнча 7 жогорку окуу жайда жана Хорватия, Германия, Румыния өлкөлөру менен бирдиктуу ишке ашырылган долбоор болуп саналат.

ЛОГО долбоорунун алкагында студенттер Германиянын айыл чарбасы менен таанышып, экологиялык азык-түлүктү өндүрүү боюнча тажрыйба топтоп

келишет. Мындан тышкары, Эрасмус+ жана ДААД программалары менен Европанын университеттеринен окуп келүүгө жана Германиянын университеттеринде жайкы мектепте тил үйрөнүп келүүгө мүмкүнчүлүктөрү болот. Ошондой эле, аталган адистиктердин студенттери КР УИА Гареев ат. ботаникалык багы менен жана Талас облусундагы курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарба мамлекеттик агенттигинин Талас аймактык башкармалыгы, Беш-Таш, Кара-Буура мамлекеттик жаратылыш парктары, токой чарбалары, банктар жана медициналык мекемелерде келишимдин негизинде практикалардан өтүп келишүүдө.

Кафедранын дареги: Кыргызстан, Талас ш., Мырзалиева к.,135 Bioengineeria2019@mail.ru

[collapse]