Эне тил жана Ч.Айтматов

ТалМУнун табият таануу жана педагогика факультетинде залкар жазуучу Ч.Айтматовдун 90 жылдыгына карата “Эне тил жана Ч.Айтматов” аттуу кѳргѳзмѳ ачылып, студенттер тарабынан даярдалган макеттер, кѳрнѳктѳр, колго жасалган буюмдар кѳрсѳтүлдү.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*