29-апрель 2020-жылында биргелешкен онлайн- семинар табият таануу, педагогика жана физико- математика багыттарынын окутуучулар курамы менен zoom тиркемеси аркылуу өттү

29-апрель 2020-жылында биргелешкен онлайн- семинар табият таануу, педагогика жана физико- математика багыттарынын окутуучулар курамы менен zoom тиркемеси аркылуу өттү. Семинар И.Арабаев атындагы КМУнун алдындагы М.Р.Рахимова ат. кадрлардын квалификацияларын жогорулатуу жана кайра даярдоо институтунун тарабынан уюштурулуп, табигый- математикалык билимдер кафедрасынын доценти, п.и.к. Калиман Джунушалиева тарабынан “Бүгүнкү студентти эмнеге уйротушубуз керек?” деген темада өтүлдү з. Семинар абдан кызыктуу, мазмундуу болуп өттү. 6 ЖОЖдун профессордук окутуучулар курамы, анын ичинен Талас мамлекеттик университетинин ректору А.Ш.Упенов, окуу жана илим проректору Жумалиев С.С жана жалпы Табият таануу жана педагогика факультетинин жалпы жамааты активдүү катышышты.Уюштуруучуларга ден соолук жана зор ийгиликтерди каалоо менен мындай иш чаралар улануусуна тилектешбиз!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*