ТалМУнун гуманитардык факультети студенттердин ата-энелери менен жолугушуу уюштурулду

ТалМУнун  гуманитардык  факультетинин  орус тили жана адабияты кафедрасы тарабынан студенттердин ата-энелери менен жолугушуу уюштурулду. Анда п.и.к., доцент Г.Дуйшеева аталган кафедрада жүргүзүлүп жаткан окуу-усулдук, илимий, тарбиялык иштер боюнча маалымат берип, студенттердин жетишкен ийгиликтерин баса белгиледи. Андан кийин ата-энелер менен пикир алышуу форматында уланды.

1 Comment

  1. Участвовали только студенты и преподаватели кафедры русского языка и литературы.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*