“TalSU news – 21” телестудиясы ачылды

Талас мамлекеттик университетинде (ТалМУ) “TalSU news – 21” телестудиясы ачылды. Бул студиядан университеттеги жанылыктар чагылдырылып, студенттердин журналистика багытындагы чыгармачылык жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүүсүнө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Мындан сырткары профессордук-окутуучулар курамынын видеосабактарын тартуу боюнча иштер дагы алып барылмакчы.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*