КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ

ТАЛАС МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ

Лого_вектор_jpg_2.jpg

Урматтуу студенттер!

Сиздерди Талас мамлекеттик университетинин

« Азыркы коомдогу нравалык баалуулуктар жана билим берүү системасын өнүктүрүүнүн эффективдүү инструменттери »

               аттуу 17-студенттик илимий-практикалык конференцияга катышууга чакырабыз.

Студенттик конференция 2021-жылдын 17-апрелинде онлайн форматта өткөрүлөт.

Ар бир кафедра төмөнкү форма боюнча катышуучулардын тизмесин 2021-жылдын 10-апрелине чейин кечиктирбей уюштуруу тобунун ilim.talsu2017@gmail.com электрондук дарегине жөнөтүңүздөр.                                  

Ф.А.А.ГруппаДокладдын темасыДокладдын багытыЖетекчинин Ф.А.А.
      
      

Конференциянын негизги багыттары:

 1. Тарыхый илимдер;
 2. Педагогикалык илимдер;
 3. Физика-математикалык илимдер;
 4. Табигый-экологиялык илимдер;
 5. Филологиялык илимдер;
 6. Социалдык-экономикалык илимдер;
 7. Техника илимдери.

Студенттердин илимий эмгектери төмөнкү критерийлер менен 5 баллдык системада бааланат:

 • Адистик багыт боюнча актуалдуулугу
 • Илимий изилдөөчүлүк деңгээли
 • Практикалык баалуулугу
 • Студенттин кошкон салымы
 • Заманбап инновациялык маалымат технологияларын колдонуу деңгээли

Уюштуруу тобунун дареги:724200, Талас шаары, К.Нуржанов аллеясы 25. ilim.talsu2017@gmail.com

996-(3422) 5 37 18, 0501672067

996-(3422) 5 43 37, 0708401611

Урматтоо менен, конференциянын уюштуруу тобу

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*