Окумуштуулар кеңеши

015

Окумуштуулар кеңеши – Талас мамлекеттик университетин башкаруунун жогорку коомдук-кесиптик органы болуп эсептелет. Окумуштуулар кеңешинин негизги милдети  – ТалМУнун өсүп-өнүгүүсү боюнча иш-чараларды кабыл алуу, мамлекеттик стандарттарга ылайык окуу процессинин жүрүшүн көзөмөлдөө, окуу, илимий, тарбия, чарбалык иштери боюнча отчетторду угуп талкуулоо жана аларды андан ары өркүндөтүү боюнча иш-чараларды көрүү, профессордук – окутуучулар курамын, кафедра башчыларын шайлоо, ТалМУ  боюнча өкмөттүк  наамдарга жана сыйлыктарга сунуштоо ж.б. болуп эсептелинет.

Азыркы күндө ТалМУнун Окумуштуулар кеңешинин курамы окуу жайынын ректору (кеңештин төрагасы), проректорлору, түзүмдүк бөлүм башчылары, кафедра башчылары, илимдин докторлору, кандидаттары жана катардагы окутуучулардан 50/50 пайыздык катышта түзүлгөн.

017 016

 

Прокрутить вверх