Абитуриенттерге

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТИРЛИГИ
ТАЛАС МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ
2021-2022 — окуу жылына абитуриенттерди
кабыл алууну жарыялайт

Размер оплаты 

Размер оплаты (Колледж)

2020-2021-окуу жылына Талас мамлекеттик университетине студенттерди кабыл алуунун эрежелери

Правила приема студентов на 2020-2021 учебный год в ТалГУ

Правила приема студентов на 2020-2021 учебный год в ТалГУ (Колледж)

2020-2021-окуу жылына ТалМУга студенттерди кабыл алуунун эрежелери (Колледж)

План приема по государственным образовательным грантам на 2020-2021 учебный год н квота грантовых мест для целевого приема абитуриентов в разрезе государственных вузов Кыргызской Республики

Список сотрудников Министерства образования и науки КР и его рег-х структур для включения в состав грантовых комиссий гос-х вузов

План приема в ТалГУ на 2020-2021 учебный год (бюджет)

Пороговые баллы для зачисления в вузы КР

График проведения туров отбора и зачисления абитуриентов

Перечень направлений с указанием дополнительных предметных тестов ОРТ

Перечень направлений, на которые результаты ОРТ не обязательны

Перечень направлений, на которые экзамены проводятся в вузе

      Талас  мамлекеттик  университетинин  миссиясы
Азыркы коомдун кесипкөй, компетенттүү жана атаандаштыкка  жөндөмдүү адистерин  даярдоо

      Материалдык-техникалык база 
Учурда окуу жайдагы билим берүү заманбап технологиялардын негизинде жүргүзүлүп, европалык
  Болон процессинин стандарттарына ыңгайлашкан. Бүгүнкү күндө  университетте 4 окуу корпусу, 2 жатакана, 14 компьютердик класс, 5 илимий-методикалык китепкана иштейт. Бардык окуу корпустарында Интернет, Wi-Fi коюлуп, IT технологиялар менен жабдылган окуу аудиториялары, кабинеттери, адистештирилген лабораториялар уюштурулган. 

       Байланыштары
ТалМУ 
бүгүнкү күндө Испания, Германия, Румыния, Индия, Түркия, Венгрия, Казахстан, Өзбекстан, Россия ж.б. мамлекеттердин жогорку окуу жайлары менен тыгыз кызматташып  келет.

       Жеңилдиктери 
Аз камсыз болгон студенттерге, жетимдерге, көп балалуу үйбүлөдөн келген студенттерге университет тарабынан социалдык жактан колдоолор  көрсөтүлүп турат, башкача айтканда, контракттан 50% чейин жеңилдиктер каралат. 

ТалМУга тапшыруу үчүн төмөнкүдөй документтер талап кылынат: 

 • абитуриенттин ректордун наамына жазган арызы (атайын  бланкага); 
 • орто билими  жөнүндөгү мамлекеттик үлгүдөгү документтер (аттестат, диплом); 
 • паспорт же башка документтердин копиясы (күбөлүк, ID –карт ж.б.); 
 • 3х4 өлчөмүндөгү 6 даана сүрөт.
 • Документтерди кабыл алуу дареги: Талас шаары, К.Нуржанов гүлбагы 25, аудитория 101. 
 • Байланыш телефондору: +996 501 58 39 58, +996 700 46 51 56

ТалМУнун курамы:

 • Талмунун курамы
 • Технология – экономикалык факультети
 • Табият таануу жана педагогика факультети
 • Гуманитардык факультет
 • Орто кесиптик билим берүү бөлүмү (колледж)
 • Лицей
Прокрутить вверх