Байланышуу

Ректор

Айыл  чарба  илимдеринин  кандидаты, доцент
Упенов Айбек Шерипбекович
Ректордун  кабылдамасы:
+(996) 034225–20–15
Индекс: 724200

Нуржанов көчөсү 25, Талас шаары, Кыргызстан
Офис: 1–окуу  корпусу

Окуу жана  илимий иштер  боюнча  проректор:
Техника  илимдеринин кандидаты, доцент
Тургунбаев Мелис Сыргабаевич
Проректордун  кабылдамасы:
+996–3422–5–37–18
Индекс: 724200
Нуржанов көчөсү 25, Талас шаары, Кыргызстан
Офис: 1– окуу  корпусу

Мамлекеттик  тил  боюнча  проректор:
Филология илимдеринин доктору, профессор
Жумалиев Самат Субанкулович
Приемная проректора:
+996–3422–5–23–37
Индекс: 724200
Нуржанов көчөсү 25, Талас шаары, Кыргызстан
Офис: 1– окуу  корпусу

Эл аралык байланыш  бөлүмү:
Бөлүмдүн  башчысы:
Нуралиева Айгуль Темиркуловна
+996(3422) 5–43–37
Индекс: 724200
Нуржанов көчөсү 25, Талас шаары, Кыргызстан
Офис: 1– окуу  корпусу

Окуу  бөлүмүнүн башчысы:
Бообекова Гуля Акановна
Телефон: +996(3422)5–25–80
Индекс: 724200
Нуржанов көчөсү 25, Талас шаары, Кыргызстан
Офис: 1– окуу  корпусу

Кадрлар бөлүмүнүн  башчысы:
Атыканова Айнура Качкынбекова
+996 (3422) 5–24–90
Индекс: 724200
Нуржанов көчөсү 25, Талас шаары, Кыргызстан
Офис: 1– окуу  корпусу

Экономика бөлүмүнүн  башчысы:
Сагынбаева Клара Тургунбековна
+996(3422) 5–21–39
Индекс: 724200
Нуржанов көчөсү 25, Талас шаары, Кыргызстан
Офис: 1– окуу  корпусу

Китепкана:
Дононбаева Айгуль Жонотбаевна
+996(3422) 5–20–67
Индекс: 724200
Ч.Айтматов көчөсү, Талас  шаары, Кыргызстан
Офис: 3–окуу  корпусу

Аралыктан  окутуу  борбору(АОБ)
Мүдүрү:саясат  илимдеринин кандидаты, доцент
Укуева Айсалкын Калмурзаевна
Телефон: +996(3422)5–65–51
Адрес: 2–окуу  корпусу

Гуманитардык  факультет
Декан: тарых илимдеринин кандидаты
Абдиева Жылдыз Канатбековна
Телефон: +996(3422) 5–20–69
Офис: 3–окуу  корпусу

Технология– экономикалык факультет
Декан: экономика  илимдеринин кандидаты, доцент
Рыскулбеков Иса Абдраимович
Телефон: +996(3422) 5–21–28
Офис: 4–окуу  корпусу

Табият таануу  жана  педагогика факультети
Декан: биология  илимдеринин  кандидаты, доцент
Мырзабекова Укен Жаныбердиевна
Телефон: +996(3422) 5–51–85
Офис: 2–окуу  корпусу

Прокрутить вверх