Адистиктер


ШифрБагыттын (адистиктин) аталышыОкуу мөөнөтү
9-класс11-класс
220206Маалыматтарды иштеп чыгуунун автоматташтырылган системалары жана башкаруу (тармактар боюнча)Күндүзгү 2 жыл 10 айКүндүзгү 1 жыл 10 ай
190604Автомобиль транспортун техникалык тейлөө жана оңдооКүндүзгү 2 жыл 10 айКүндүзгү 1 жыл 10 ай
140212Электр менен камсыздооКүндүзгү 2 жыл 10 айКүндүзгү 1 жыл 10 ай, сырттан 2 жыл 6 ай
030503Укук таанууКүндүзгү 2 жыл 10 айКүндүзгү 1 жыл 10 ай. сырттан 2 жыл 6 ай
080110Экономика жана бухгалтердик эсеп (тармактар боюнча)Күндүзгү 2 жыл 10 айКүндүзгү 1 жыл 10 ай, сырттан 2 жыл 6 ай
050709Башталгыч класстарда окутууКүндүзгү  2 жыл 10 айКүндүзгү 1 жыл 10 ай, сырттан 2 жыл 6 ай
050704Мектепке чейинки билим берүүКүндүзгү  2 жыл 10 айКүндүзгү 1 жыл 10 ай, сырттан 2 жыл 6 ай
071202Китепкана таанууКүндүзгү 2 жыл 10 айКүндүзгү 1 жыл 10 ай
050503ТехнологияКүндүзгү 2 жыл 10 айКүндүзгү 1 жыл 10 ай
050711Социалдык педагогикаКүндүзгү 2 жыл 10 айКүндүзгү 1 жыл 10 ай
050721Дене тарбияКүндүзгү 2 жыл 10 айКүндүзгү 1 жыл 10 ай, сырттан 2 жыл 6 ай
130403Ачык тоо-кен иштериКүндүзгү 2 жыл 10 айКүндүзгү 1 жыл 10 ай
230108Компьютердик системалар жана комплекстерКүндүзгү 2 жыл 10 айКүндүзгү 1 жыл 10 ай
050303Чет тилиКүндүзгү 2 жыл 10 айКүндүзгү 1 жыл 10 ай
230701Колдонмо информатикаКүндүзгү 2 жыл 10 айКүндүзгү 1 жыл 10 ай

ТалМУнун алдындагы КОБББда даярдалып жаткан Билим берүү программаларынын көз карандысыз аккредитациялык агенттиктер аркылуу аккредитацияланышы тууралуу маалымат

ШифрБилим берүү программалары  Профили  Аккредитацияланган жыл  Аккредитацияланган мөөнөт  Агенттик  
1220206Маалыматтарды иштеп чыгуунун автоматташтырылган системалары жана башкарууТехник  11.03.201911.03.2024ААОПО
2190604Автомобиль транспортун техникалык тейлөө жана оңдооТехник  11.03.201911.03.2024ААОПО
3140212Электр менен камсыздооТехник-электрик11.03.201911.03.2024ААОПО
4030503Укук таануу  Юрист11.03.201911.03.2024ААОПО
5080110Экономика жана бухгалтердик эсеп-кысап (тармактар боюнча)Бухгалтер11.03.2019г11.03.2024гААОПО
6050721Дене тарбия  Дене тарбия жана спорт боюнча мугалим11.03.201911.03.2024ААОПО
7050709Башталгыч класстарда окутууБашталгыч класстын мугалими11.03.2019  11.03.2024ААОПО
8050704Мектепке чейинки билим берүүМектепке чейинки                                                              балдарды тарбиялоо25.11.2020  2.06.2025Эл баасы
9230108Компьютердик системалар жана комплекстер (тармактар боюнча)Компьютердик системалар боюнча техник17.06.202117.06.2026ААОПО
10050303Чет тили  Башталгыч класстын чет тил мугалими17.06.202117.06.2026ААОПО
11130403Ачык тоо-кең иштери  Тоо-кең техник-технологу17.06.202117.06.2026ААОПО
Прокрутить вверх