Академиялык мобилдүүлүк

Педагогика секциясынын башталгыч класстарды окутуу жана мектепке чейинки билим берүү адистиктеринин студенттери 2022-жылдын 10-майынан 10-июнуна чейин Т.Эрматов атындагы Бишкек музыкалык педагогикалык колледжде бир айга окуп келишти.

Педагогика секциясынын окутуучулары Арсиева Ч.Б, Батыркулова А.С, Абдышова А.А 2023-жылдын 9-ноябрында Бишкек шаарындагы И. Арабаев атындагы КУУ университетинин алдындагы Гуманитардык — педагогикалык колледжинин студенттерине конок лекция өтүп келишти.

Прокрутить вверх