БАКАЛАВРИАТ АДИСТИКТЕРИНИН ОКУУ СЕССИЯСЫНЫН ӨТКӨРҮҮ ЖАНА АКАДЕМИЯЛЫК КАРЫЗДАРДЫ ЖОЮУ БОЮНЧА ЖОБОСУ