Дуйшеналиева Урумкан Эрмековна

РЕЗЮМЕ

ФИО преподавателяДуйшеналиева Урумкан Эрмековна
Читаемые дисциплин(ы)Компьютерные методы в финансовой математике, Математические методы в экономике
Должность и званиякандидат физ.-мат. наук,  старший преподаватель
Базовое образованиеКГНУ, 1999 г. бакалавриат (направление математика)2001г. магистратура (преподаватель высшей школы)
Стаж работы в предметной или смежных областяхОбщий трудовой стаж – 23 годаПедагогический стаж – 23 года
Научно-исследовательская деятельность в предметной или смежных областяхОсновные публикации за последние 5 лет: Научные статьи:On solvability of optimization problem for elastic oscillations with multipoint sources of control.Optimization problem of  elastic oscillations described with integro-differential equations with multipoint external influences. International Conference «Mathematical Analysis, Differential Equations and Their Applications» MADEA 8.Мектеп математика курсундагы комбинаторикалык маселелер жана аларды чыгаруу ыкмаларыФизикалык маселелерди чыгарууда дифференциалдык теңдемелердин колдонулушуМектеп математикасында дифференциалдык тендемелерди түзүүгө жана аларды чыгарууга үйрөтүү6.     Дифференциалдык теңдемелер жана алардын системаларын чыгарууда компьютердик математиканын системаларын колдонуу мүмкүнчүлүктөрү 7.     Численный анализ сходимости приближений оптимального управления и оптимального процесса в задаче нелинейной оптимизации упругих колебанийМатематикалык билим берүүдөгү дискреттик математиканын орду жана ролу. Вестник Кыргызстана,2023Методические пособия,указания:Биринчи жана экинчи тартиптеги кадимки дифференциалдык теңдемелер. Дифференциалдык теңдемелер жана алардын системаларына келтирилүүчү маселелерМейкиндиктеги параметрленген ийри сызыктар жана беттерДифференциалдык теңдемелер системасы жана аларды чыгаруу ыкмалары
Награды и премииИмеются грамоты:Анкеттештирүүнүн жыйынтыгы боюнча эң жакшы деп баалангандыгы үчүн.  ТТПФ-2019Талас шаардык мэриясынын жана Депутаттардын Талас шаардык кеңешинин ардак грамотасы, 2019Кесиптик орто билим берүү бөлүмүнүн 10 жылдык мааракесине карата, ТалМУнун ардак грамотасы,2019“Салттуу билим берүү жана заманбап технологиялар: баланы өнүктүрүүдөгү жана тарбиялоодогу жаңы мамилелер” аттуу илимий-практикалык онлайн-конференция (2- орун), ТалМУ,2020“Инновациялык аралыктан билим берүү технологиялары” аттуу сынагында мыкты видеосабагы үчүн, 2020-жылдын жыйынтыгынын негизинде студенттерге билим берүүдөгү алгылыктуу салымы үчүн,20202020-жылдын жыйынтыгынын негизинде студенттерге билим берүүдөгү алгылыктуу салымы үчүн, ТалМУнун ардак грамотасы,2020Олимпиада-2021 уюштуруудагы активдүүлүгү үчүн2020-2021-окуу жылынын жыйынтыгы менен Талас мамлекеттик университетин институционалдык аккредитациядан ийгиликтүү өтүүдө кошкон салымы үчүн10- ноябрь Илим күнүнө карата,2021Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгынын 31 жылдыгына карата, билим берүү тармагына кошкон зор салымы үчүн, Талас облустук өкүлчүлүктүн ардак грамотасы,2021Талас мамлекеттик университети боюнча жогорку деңгээлдеги ачык сабак өтүп, 1-орунга ээ болгону үчүнИлимий ишин ийгиликтүү коргоп, физика-математика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын алышы үчүн, ТалМУнун кесиптик кошунунун ардак грамотасы,2023 10-ноябрь Илим күнүнө карата кандидаттык диссертациясын ийгиликтүү коргоп, окумуштуулук даражага ээ болгондугу үчүн, ТалМУнун ардак грамотасы,2023 
Повышение квалификацииИмеются сертификаты:Разработка и совершенствование Основной профессиональной образовательной программы (ОПОП), Агентство по аккредитации образовательных программ и организаций (ААОПО),20232.     Современные методы и технологии обучения математике. Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена. в объеме 72 часа,20223.     Актуальные проблемы науки и преподавания математики. Научно-исследовательский центр “Математические методы оптимизации(ММО-ОПТИМАЛ)” КРСУ,20224.     Basic Methodology on Teaching STEM, Lingua Foundatian in Bishkek, 20225.     The Digital teacher (English), UNESCO MGIEP,20226.     Интернет онлайн технологияларын окутуу процессинде колдонуу, “Креатив- Таалим” Билим берүү комплекси, Бишкек,20207.     Билим берүүдөгү маалымат- коммуникациялык технологиялар, ТалМУ,20208.     Заманбап окутуу технологиялары, “Шанс”  билим берүү борбору, Бишкек-2020Certificate of Achievement Computer training A (Excel Application Course),2019
Прокрутить вверх