Жоробекова Бактыгул Советбековна

1.Билими: КМПУ 1997;  КУУ 1999

2.Адистиги (базалык): Кыргыз тили жана адабияты; магистр

3. Квалификациясы: Кыргыз тили жана адабияты мугалими; Тил илими багыты боюнча магистр

4. Окуучу дисциплиналары: Кыргызский язык, Родной язык, Манасоведение, Кыргызский язык и литература

5. Илимий ишмердүүлүгү

1. ТалМУ конференция 2011-ж “Манас эпосунда мекенди коргоо жана патриотизм идеясы”

2. 2014-ж. “Татаал сөздөрдүн лексико-грамматикалык маанилери”

3. Ж.Баласагын ат. КУУ “Жарчысы”  2015-ж. “Т.Сатылганов-көп кырдуу акын”

4. Эл аралык конференция . ТалМУ. Ч.Айтматов-Улуу ойлор, убакыт. “Ч.Айтматов жана адамзат темасы”

5. ТалМУ конференция. Эне тил жана Ч. Айтматов. “Ч.Айтматов жана адамзат темасы”

6. ТалМУ конференция “Ч.Айтматовдун чыгармаларындагы каармандардын күрөшчүл образынын сүрөттөлүшү”2019

6. Ишмердүүлүк практикасы

1.  ТалМУ 1999-2001

2. Школа-гимназия  им. Д.Батырбашиев 2001-2008

3. ТалМУ колледж 2009-2022

Прокрутить вверх