Кесиптик орто билим берүү бөлүмүнүн адистиктери жана квалификациясы

№ п/п№ шифраАдистиктин аталышы Наименование специальностиКвалификациясы КвалификацияОкуу формасы Форма обучения 
  1.    220206Маалыматтарды иштеп чыгуунун автоматташтырылган системалары жана башкаруу Автоматизированные системы обработки информации и управленияТехникКүндүзгү 
2.  190604Автомобиль транспортун техникалык тейлөө жана оңдоо Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  ТехникКүндүзгү 
3.030505Укук таануу ПравоведениеЮристКүндүзгү, сырттан 
    4.050704Мектепке чейинки билим берүү Дошкольное образованиеМектеп жашына чейинки балдардын тарбиячысы Воспитатель детей дошкольного возрастаКүндүзгү, сырттан 
  5.050709Башталгыч класстарды окутуу Преподавания в начальных классахБашталгыч класстын мугалимиКүндүзгү, сырттан 
6.080110Экономика жана бухгалтердик эсеп(тармактар боюнча) Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  БухгалтерКүндүзгү, сырттан 
  7.140212Электр менен камсыздоо (тармактар боюнча) Электроснабжение (по отраслям)  Техник-электрикКүндүзгү 
8.050303Чет тили Иностранный языкБашталгыч класстарга чет тили мугалими Учитель иностр.языка в начальных классахКүндүзгү 
9.071202БиблиотековедениеБиблиотекарьКүндүзгү, сырттан 
10130403Ачык тоо-кен иштери Открытые горные работыТоо техниги-технолог Горный техник-технологКүндүзгү 
11.230108Компьютердик системалар жана комплекстер (тармактар боюнча) Компьютерные системы и комплексы (по отраслям)Компьютердик системалардын техниги Техник по компьютерным системамКүндүзгү 
12.050711Социалдык педагогика Социальная педагогикаСоциалдык педагогика Социальная педагогикаКүндүзгү 
13.050721  Дене тарбия Физическая культураДене тарбия жана спорт боюнча мугалим Учитель по физической культуре и спорту.Күндүзгү 
14.230701Колдонмо информатика (тармактар боюнча) Прикладная информатика (по отраслям)Техник — программист Күндүзгү 
Прокрутить вверх