Кудабаева  Гулира  Байдылдаевна

Билими: Жогорку.   В.В. Маяковский атындагы “Кыз келиндер Педагогикалык Институту” (1978-1982-жж)

Академиялык наамы: Философия илимдеринин кандидаты, доцент

Илимий эмгектери:

  • Жалпы 60 ашык басма иштери, анын ичинен КР нын Илим жана билим        министрлигинин грифи менен 1 окуу куралы, 1 монография, 3 окуу китеби, 30 методикалык  көрсөтмө окуу куралдары жана 34 илимий макалалары бар.

Иш тажрыйбасы:

  • ТалМУ 27 жыл.
  • 1996-ж  Педагогика жана психология кафедрасында ага окутуучу
  • 1999ж Педагогика жана психология  кафедрасынын башчысы
  • 2002-2006- ж.ж Педагогика жана башталгыч билим берүүнүн методикасы          кафедрасынын башчысы
  • 2006 ж – философия илимдеринин кандидаты
  • 2007 ж – ТалМУ доцент
  • 2008 ж – Коомдук илимдер кафедрасынын башчысы
  • 2016-ж ТалМУнун алдындагы КОБББнын  педагогика секциясынын башчысы

Байланыш маалыматтары: 0773-00-80-19, Е-mail: kudabaeva 60@mail.ru

Прокрутить вверх