Секциянын окутуучулар курамы

Шакиева Айзина Жанышовна
Дуйшеев Б.А.- АЧД сабагынын окутуучусу
Алымбаева Н.К.- биология сабагынын окутуучусу
Мураталиева Н.Д.- Биология сабагынын окутуучусу
Абдраимов А.Б.- Дене тарбия сабагынын окутуучусу

Прокрутить вверх